Blog

« Back

Brat márnotratného a médiá

Brat márnotratného a médiá

Jedným z najkomentovanejších podobenstiev je zaiste to o márnotratnom synovi, či o milosrdnom otcovi (Lk 15,11-32). Je zrejmé, že Ježišovi na tomto podobenstve obzvlášť záležalo a rozpovedal ho s dôrazom na každú myšlienku. A toto podobenstvo muselo zanechať aj v samotných evanjelistoch veľmi hlboký dojem, keď ho zapísali priam do detailov.

Postava mladšieho syna je zosobnením hriešnika, ktorý premrhal vzácny otcov majetok a na dne svojho úpadku dostáva milosť obrátenia, ktorá ho ako kajúcnika vedie späť k otcovi. Postava otca je zrejmým stelesnením Boha, ktorý rešpektuje ľudskú slobodu a nestavia sa do cesty nášmu slobodnému odchodu z otcovského domu milosti, no neustále čaká na kajúci návrat každého hriešnika, aby ho opäť obdaroval synovskými výsadami.

No zvlášť zarážajúco sa javí postava staršieho brata, toho „dobrého", ktorý v pokoji nažíval so svojím otcom a zrazu tu nastáva skrat, nepochopiteľná podráždená reakcia na bratov návrat, či presnejšie na otcovo privítanie.

Azda málo sa v tejto súvislosti poukazuje na jednu, zdanlivo malú, no predsa asi nie bezvýznamnú postavu, ktorá v tomto podobenstve vystupuje, a tou je postava sluhu. Sluha odpovedá na otázku staršieho syna, čo sa doma deje, podáva informáciu. Ale akú informáciu?! „Tvoj brat sa vrátil a tvoj otec usporiadal hostinu, lebo sa mu vrátil zdravý.“ Vari je to naozaj tak? Nie je táto informácia nehorázne skreslená? Či sa otec naozaj potešil a rozhodol oslavovať len preto, že sa mu mladší syn vrátil zdravý? Ježiš Kristus v tomto podobenstve jasne zdôrazňuje, že návrat mladšieho syna bol návratom kajúcnika. Už vopred si sformuloval, čo otcovi povie a to mu aj povedal. Nedal sa pomýliť tým, že otec mu vyšiel v ústrety, on vie, čoho sa dopustil a prosí len o miesto nádenníka. Otec – čiže Boh – nie je automat, ktorý prinavracia synovské výsady len za to, že sa hriešnik vrátil „zdravý". Jeho milosrdenstvo predchádza a nasleduje po akte spravodlivosti, ale je s ním neoddeliteľne spojené. Len tak pre nič za nič sa oslava v otcovom dome neporiada...

Bolo by asi treba pri posudzovaní reakcie staršieho brata vziať do úvahy ako poľahčujúcu okolnosť práve túto dezinformáciu, ktorú dostal, unavený po celodennej práci na poli a prekvapený zvukmi oslavy, ktoré bolo počuť z domu. Úprimne povedané, koho z nás by takáto správa nepodráždila?! Je to len hypotetická myšlienka, ale skúsme si predstaviť reakciu staršieho brata, keby mu sluha na otázku, čo sa doma deje, odpovedal: „Tvoj brat sa vrátil a hodil sa otcovi k nohám s prosbou o odpustenie. Prosil ho, aby mohol byť v jeho dome nádenníkom. No otec mu odpustil a prikázal zabiť teľa a usporiadať hostinu od radosti, že sa spamätal a odvrátil od svojej zlej cesty.“ Je viac než zrejmé, že by tá reakcia bola celkom iná...

Áno, podobenstvo o márnotratnom synovi je aj podobenstvom o médiách. Cirkev zvlášť v dobe ich masového charakteru neustále požaduje korektnosť a úsilie o vyváženosť, úplnosť a objektívnosť informácie, ktorá sa v médiách prezentuje. Vie veľmi dobre, akú silu má ich pôsobenie. Veď oni sú často tým „sluhom", na ktorého sa ľudia obracajú s otázkou „čo sa deje?" a podľa nimi podaných informácií si tvoria názor, prijímajú rozhodnutia, ba nezriedka – podobne ako starší brat – sú schopní i zavrhnúť celú svoju minulú osobnú skúsenosť a nekriticky uveriť, čo sa im tu predkladá ako pravda.

Isteže, aj starší brat si mohol najprv overiť pravdivosť sluhovej interpretácie u samého otca a až potom ho zahrnúť výčitkami. Ale ľudské srdce je už raz také: ľahko uverí aj polopravde a často potom koná impulzívne. Nie bez dôvodu sa hovorí, že polopravda je horšia než lož (lebo sa ťažšie odhaľuje a aj „čistí“).

Ak je pravda, že v slovách Evanjelia nič nie je bez významu, potom to zaiste platí aj pre postavu sluhu z tohto podobenstva. Asi nám má čosi naznačiť... Veď aj my sme „médiá", sprostredkovatelia informácií v rodine, na pracovisku, na ulici. Tak by sa mohlo stať, že my, naše slová, sa stanú príčinou pokazenia medziľudských vzťahov. A to nie je bohviečo...

Comments
sign-in-to-add-comment
Svojská, ale pekná úvaha. A hlavne pravdivá.Výzva dávať si pozor, či to, čo píšem, hovorím je pravda, či poslúži dobrému a aspoň v hrubých rysoch zvážiť dôsledky.
Ďakujem.
Posted on 3/11/13 9:18 AM.
Zaujímavý postreh! S tým som sa ešte nestretla, hoci tú časť Evanjelia počúvam spredu, dozadu už mnoho krát. Vďaka za tento pohľad na ňuemoticon
Posted on 3/11/13 1:07 PM.
Mňa to zase vyruší (zarazí) zakaždým. Prečo sluha povedal "lebo sa mu vrátil ZDRAVÝ"? Veď o to nešlo, šlo o to, že sa vôbec vrátil, že je zase doma, že obnovil (dovolil obhoviť) vzťah...
Ani si nemyslím, že by bolo podstatné, že sa pokoril, ale pochopil - uvedomil si, kde je doma, že tu je jeho otec. že tu je miesto, kde môže žiť. Že svet hriechu, akokoľvek by bol lákavý mu len ubližuje a privádza k hladu a smrti...
Ktovie, či ten druhý (poslušný) brat si to uvedomil. Alebo svojmu bratovi závidel "slobodu", s akou sa vybral do sveta...
Ale to už odbieham od témy tohto blogu.

Tiež si dávam predsavzatie, hovoriť len pravdu - a nie svoje dojmy. Predpokladám, že sluhovi to prišlo ako jediný vhodný dôvod na oslavu, preto dodal svoj dojem.
Posted on 3/11/13 3:13 PM in reply to Mária Künzl.
Veď to je práve to zaujímavé. Keď si uvedomíme, že Ježiš tu nerozpráva skutočnú udalosť, ale podobenstvo, ktoré si sám vymyslel, je zrejmé, že tam to slovo ("... lebo sa vrátil ZDRAVÝ") dal zámerne...
Asi vedel, že v spravodlivom rozhorčení ľahko a bez váhania odsúdime toho staršieho brata. Tak nám to možno chcel trošku skomplikovať, aby sme sa nad tým viac zamysleli...
Posted on 3/11/13 3:19 PM in reply to Eva Baranovičová.
Veru, dobre hovoríš. Iste to tam Ježiš povedal zámerne. To som si nikdy doteraz neuvedomila. Len ma vyrušovala - skôr som mala nutkanie tú vetu preskočiť. emoticon
Takto máme ďalší aspekt tohto podobenstva na rozjímanie.
Posted on 3/11/13 3:47 PM in reply to Stanislav Košč.
Hm, tie médiá. Musíme byť silní, aby sme nepodľahli všetkému, čo nám podávajú. Žiaľ, často na to doplatia hľadajúci pravdu na nesprávnych miestach. Modlime sa za pravdivé informácie podávané cez médiá, aby nevnášali temno, ale, naopak, viac svetla do každej situácie či udalosti, ktorá sa stala. ;)
Posted on 3/11/13 5:38 PM.
Podobenstvo o márnotratnom synovi je úžasné. Pri každom čítaní sa dá nájsť niečo nové.
http://www.kumran.sk/navrat-starsieho-brata-p-16898.html
http://www.ikarmel.sk/kn­iha/Navrat-marnotratneho-syna_DK18571.html
dobré čítanie :-)
Posted on 3/11/13 6:59 PM.