« Back

Financovanie organizácií LGBTI Organizáciou Spojených národov a Európskou úniou

Financovanie organizácií LGBTI Organizáciou Spojených národov a Európskou úniou

Každý politický systém rozvíja svoj vlastný jazyk, oddeľuje slovo od pravdy, aby mu ľudia boli povoľní. Systém nepravdivých, skorumpovaných slov označujeme ako ideológiu. Je to myšlienkový systém, ktorý slúži záujmom menšiny - tieto slová sa zahaľujú do dobovo konformných "hodnôt", aby dosiahli akceptáciu.

Sumy vo viacčíselnej miliónovej výške tečú do agendy LGBTI* cez oficiálne podorganizácie OSN a EÚ a cez súkromné nadácie (Rockefeller, Ford, Bill Gates). Uskutočňuje sa to v rámci oficiálnych rozpočtov a skryte. Tak je financovaná International Lesbian. Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) do výšky vyše 60 percent Európskou komisiou, doplnená príspevkami miliardára Georga Sorosa a ďalších dvoch veľkých darcov. Európska komisia pravidelne financuje z daňových peňazí aj projekty oboch najväčších svetových organizácií podporujúcich potraty – MarieStopes International a International Planned Parenthood. Toto sa maskuje výrazom „sexuálne a reprodukčné zdravie“, hoci tento pojem podľa definície EÚ potrat explicitne vylučuje.

 

Je pravdepodobné, že mnoho krajín sa snaží o vstup do EÚ v prvom rade pre ekonomické hľadiská. To, že za možné ekonomické výhody budú musieť platiť vynúteným prevrátením hodnotového poriadku, si mnohé krajiny zrejme ani neuvedomujú. Vzhľadom na dlhovú krízu EÚ sa aj ekonomické výhody stali neistými. Mohlo by sa stať, že negatívne dosahy obidvoch procesov – deregulácie finančných trhov a deregulácie sexuálnych noriem – sa navzájom posilnia a povedú k destabilizácii politických štruktúr v Európe.

 

Gabriele Kuby Globálna sexuálna revolúcia, straty slobody v mene slobody, str. 114, 137

 

*LGBTI je skratka pre lesby, gayov, bisexuálov, transsexuálov a intersexuálov

Comments
sign-in-to-add-comment
Povzbudilo ma, že na celom svete ľudia protestujú proti prevzatiu politických a kultúrnych noriem a falošných ideálov a ideológií, ktoré sú klamstvom a sú nanucované ako "dôležité"... Ľudia odmietajú falošné ideológie "tolerancie" LBGT., ktoré nie sú ničím iným, než propagovaním, a otroctvom samotnej ideológie... Ďakujem za odážnych ľudí, ďakujem Gabriele Kuby a mnohým, ktorí sa neboja hovoriť pravdu a šíriť ju.
Posted on 9/17/13 8:07 PM.
"Mnoho krajín sa snaží o vstup do EU..." nie je pravdou...prebieha to podobným spôsobom..., akýmsi tlakom, nevedno odkiaľ... Rakúšania do posledku protestovali proti vstupu do EU..., nikto nechcel, ako keby "zdravým rozumom" človek dopredu vycítil, čo z toho vyjde... Oni nepotrebovali pomoc z Bruselu... Brusel potreboval ich príspevky... pre iné krajiny... Pamätám aj na to, ako JP. II. povzbudzoval ku vstupu do EU... viem prečo. Myšlienkou bolo, aby silní pomáhali slabým... t.j. pre Slovensko to mala byť, bola a je "výhoda", len k tomu, aby niesla plody, potrebovala politikov s čistým srdcom... a nás, každého z nás. A potrebovalo to naše projekty, myslenie a činy pre ochranu a na pomoc iným... Nie je neskoro. Ešte stále môžeme začať konať dobro.
Posted on 9/17/13 8:14 PM.
Potrebuje to svetlo a silu Ducha svätého pre nás... modlím sa za to... Aby sme konali skutky...
Posted on 9/17/13 8:18 PM in reply to Mária Künzl.

whole-profile
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva belongs-to:

Friends

Štefan Hrbček
Ján Pankovčin
Martin Lojek
Miroslav Priecel
Martin Majda
tomáš ján kuník
Anna Lojeková
Stefan Patrik Kovac
June 19
Daniel Ruščák commented on Eva Vráblová's blog entry, Bohu vďaka!....
12:22 PM
October 21
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
3:19 PM
May 4
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53 AM
April 16
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:27 PM
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:19 PM
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Súcitíme.
12:13 PM
April 12
Eva Vráblová updated a blog entry, Priatelia sú hviezdy na nebi.
5:43 PM
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Priatelia sú hviezdy na nebi.
5:39 PM
April 10
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Milujem, milujem svoj život.
5:22 PM
April 8
4:42 PM
Subscribe to Eva Vráblová's activities. (Opens New Window)