« Späť

3.cyklus hagioterapeutických skupín

3.cyklus hagioterapeutických skupín

Milí priatelia túžiaci po zmene a osobnostnom raste,
pozývame vás na 3. cyklus hagioterapeutických stretnutí zložený zo 6 skupinových sedení, ktorý sa uskutoční v čase od 25.4.-27.6.13 - 6x štvrtok, v čase od 18:00 - 20:00 v Bratislave.

Hagioterapia je sociálno-psychologická skupinová práca s biblickým textom formou tzv. naratívneho prístupu v psychoterapii, ktorý sa zameriava na život ako príbeh.

V hagioterapii slúži biblický text ako zrkadlo životných príbehov členov hagioterapeutickej skupiny. Pohľad do tohto zrkadla slúži na rozpoznanie toho, čo človek vo svojom živote túži mať a čomu sa chce skôr vyhnúť, i spoznanie toho, kam jeho život má smerovať. Hagioterapia je priamo zameraná aj na sebapoznanie a sebarozvoj človeka.

Nakoľko je zloženie skupiny obmedzené počtom účastníkov, odporúčame skoré prihlásenie.

Ak nevieš čo od toho čakať, vodítkom ti môže byť bezplatné otvorené “ochutnávkové” stretnutie zamerané na bližšie oboznámenie sa s hagioterapiou.

Viac info na www.ctar.sk.

Tešíme sa na Vás! 

Mgr. Denisa Adamkovicova
riaditeľka