« Späť

Dôležité pokyny pre účastníkov R13

Dôležité pokyny pre účastníkov R13

 

Národné stretnutie mládeže R13 sa nezadržateľne blíži. Organizačný tím pri tejto príležitosti poslal všetkým zaregistrovaným účastníkom praktické informácie o R13, ktoré sa týkajú napríklad registrácie, stravy či ubytovania. Špeciálny oznam tiež putoval pre pútnikov z Českej republiky. Pri tejto prinášame zoznam hlavných pokynov. 
 
 
Registrácia 
 
Registrácia na mieste sa začne v piatok 26. júla 2013 o 10:00 h a bude na dvoch miestach. Hlavné registračné stanovisko bude v blízkosti železničnej stanice a druhé priamo v športovej hale Koniareň. Registrácia bude prebiehať pri viacerých stoloch, rozdelených podľa prvých písmen priezvisk účastníkov. Tím odporúča, aby si každý registrovaný účastník pripravil občiansky preukaz, na základe ktorého ho bude registračný tím pri registrácii identifikovať. Zároveň prosí, aby účastníci prišli do Ružomberka skôr, už okolo poludnia, aby si stihli zaregistrovať, odniesť si veci, ubytovať. Základom je, aby každý účastník bol už o 15:15 h na programe v Športovej hale Koniareň. Pri registrácii každý účastník dostane brožúru, v ktorej budú mapy a dôležité informácie týkajúce sa ubytovania, stravy, programu, zdravotníkov a iné. Pri registrácii budú tiež účastníci usmernení, aké miesta dostanú na ubytovanie a ako sa dostanú do Športovej haly Koniareň. Každý účastník dostane náramok, na základe ktorého bude vpustený na program a do konkrétnych priestorov ubytovania. Tím zaroveň prosí všetkých, ktorí sú z kratšej vzdialenosti (napríklad Žilina, Poprad, Banská Bystrica a iné), aby využili spoje, ktoré prichádzajú do Ružomberka pred 12:00 h. Predpokladá totiž, že účastníci z väčších vzdialeností využijú neskoršie spoje (teda vlaky budú plnšie). 
 
 
Strava 
 
V piatok bude večera z vlastných zásob. Program končí až okolo 23:00, preto je potrebné si jedlo zobrať so sebou na program do Koniarne, aby si ho účastníci mohli dať, a a zároveň aj v rámci skupinky aj ponúknuť ostatných. Všetci, čo si objednali stravu, dostanú pre registrácii stravné lístky, ktoré je potrebné vymieňať za jedlo. Bez stravného lístka nie je možné získať jedlo, preto je potrebné ich mať pri sebe.
 
 
Ubytovanie 
 
Všetci, čo si objednali ubytovanie, dostanú určitú farbu náramku, podľa ktorého budú pridelený do ubytovacieho zariadenia. Vstup do ubytovacieho zariadenia bude umožnený len s náramkom farby pridelenej pre dané ubytovacie zariadenie. Ubytovanie chlapcov a dievčat je oddelené. Dôležité je, aby si každý riadne zaregistrovaný účastník priniesol so sebou karimatku a spacák. Tím zároveň prosí o rešpektovanie ubytovacieho poriadku a večierky v ubytovacích priestoroch o 24:00 h. 
 
 
Mladí ako 18 rokov 
 
Účastníci mladší ako 18 rokov musia priniesť so sebou od svojich rodičov/zákonných zástupcov Splnomocnenie zákonného zástupcu dieťaťa s podpismi rodičov / zákonných zástupcov a splnomocnenej osoby, ktoré je možné stiahnuť na konci tohto článku. Zároveň je nutné, aby mladší ako 18 rokov mali so sebou zodpovednú plnoletú osobu, ktorá bude za nich plne zodpovedať a sprevádzať ich počas cesty a celého stretnutia. 
 
 
Ďalšie pokyny 
 
Počas R13 bude každý deň stretnutie v menších skupinkách, ktoré vzniknú nahodne. Tím preto prosí, aby účastníci boli ochotní spoznať aj nových priateľov a nezostávali len so svojim spoločenstvom, s ktorým prišli. V týchto skupinkách prebehne aj piatková večera, na ktorú každý účastník prinesie niečo z domu, aby sa to dalo do "spoločného batôžka" pre všetkých členov skupinky. Zároveň tím prosí, aby účastníci počas programu dbali na všetky rady a pokyny organizátorov. Počas celého stretnutia R13 platí pre všetkých účastníkov zákaz konzumácie alkoholických nápojov a iných návykových látok! Na verejnosti je potrebné dodržiavať nočný pokoj od 22:00 h. Zároveń prosí vypínať mobilné telefóny a iné technické zariadenia počas programu.
 
 
Pre účastníkov z Českej republiky 
 
Organizačný tím R13 má pre nich dobrú správu. Počas programu R13 je na sobotu naplánovaná ranná modlitba, pri ktorej tím delí účastníkov podľa príslušnosti k diecézam. Na veľkú radosť tímu sa prihlásilo toľko účastníkov z Českej republiky, že sa rozhodol pripraviť ich vlastnú rannú modlitbu. Bude prebiehať v Evanjelickom kostole v Ružomberku v sobotu o 8:30, ako všetky iné ranné modlitby. Nakoľko to tím už nestihol zaznačiť do mapiek, ktoré budú všetci účastníci dostávať pri registrácii, polohu kostola je možné nájsť tu - http://goo.gl/maps/kzxsF. Modlitbu bude viesť o. Petr Bulvas, biskupský delegát pre pastoráciu Olomouckej arcidiecézy. Táto možnosť vznikla vďaka ochote a veľkej ústretovosti zo strany Evanjelickej cirkvi v Ružomberku. 
 
 
Vlaky 
 
Záver programu stretnutia je plánovaný na nedeľu 28. júla 2013 o 16:30. Na to, aby sa všetci účastníci mohli dostať domov, budú z Ružomberka posilnené vlakové spoje smerom na východ aj na západ. Tím povzbudzuje všetkých, aby využili túto možnosť, aby si sa dostali v pokoji v nedeľu domov. Ide o tieto spoje: Ružomberok - Bratislava - odchod z Ružomberka o: 17:56 - R 1504 Šarišan, nedeľa 28. júla 2013; 18:35 - R 612 Ružín, nedeľa 28. júla 2013 a Ružomberok – Košice - odchod z Ružomberka o: 17:28 - R 609 Spišan /8819, nedeľa 28. júla 2013 a 19:28 -  R 611 Považan, nedeľa 28. júla 2013. Pridané vozne budú v rýchliku Šarišan a Považan. 
 
Akékoľvek ďalšie informácie je možné získať prostredníctvom e-mailu press@rio13.sk
 
 
Zdroj: Komunikačný tím SDM 2013 
Snímka: Ľuboš Drozd 

 

 

 

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor(Splnomocnenie zákonného zástupcu dieťaťa.doc)Splnomocnenie zákonného zástupcu dieťaťa

 

Komentáre