« Späť

Elektronická petícia zachránila slobodu vierovyznania v Houstne

Elektronická petícia zachránila slobodu vierovyznania v Houstne

Rovnako ako oslobodenie väznenej kresťanky Meriam, aj sloboda vierovyznania v Houstne môže ďakovať elektronickej petícii, ktorú tentokrát popísalo 20 000 ľudí.

Cieľom rokovaní v Houstone bolo nariadenie inšpekcií kázní kazateľov, kňazov a pastorov so zreteľom na to, či nešíria pro-rodinné myšlienky a nehlásajú manželstvo ako výlučný zväzok muža a ženy a pod. V prípade, že by to tak bolo mali byť títo kazatelia pokutovaní finančne a následne uväznení.

Elektronická petícia a všetky podpisy v nej boli podstatným prvkom, ktorý pomohol zastaviť toto rozhodnutie a zachovať náboženskú slobodu v Houstne. Práve včera bolo toto rozhodnutie oficiálne potvrdené primátorkou Houstnu Annise Parker.