« Späť

Jednota kresťanov: dobrá, možná, dôležitá

Jednota kresťanov: dobrá, možná, dôležitá

Je jednota kresťanov naozaj dobrá? A ak áno, je vôbec možná? A... je taká dôležitá, že sa ňou treba zaoberať?

Všetci kresťania veria v Ježiša Krista. Mali by ho milovať, mať ho vo veľkej úcte a nasledovať Ho. Mali by sme teda hľadať to, čo chce On, na čom mu záleží a čo On považuje za dôležité. Ježiš nás v týchto oblastiach nenechal tápať. Výslovne sa pred svojou smrťou modlil za niekoľko oblastí, ktoré považoval za najväčšmi kľúčové:

No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.
A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. (
Jn 17,18-23)

Jednota kresťanov je viac ako dobrá, je jasným znamením o úžasnom a dobrom Bohu, ktorý dokáže zjednotiť toľko rozličných jednotlivcov, skupín a rás. Oddeľovať sa a stávať sa nezávislými je totiž vždy jednoduchšie ako hľadať spoločnú cestu, byť pokorní, vedieť načúvať, byť ochotní čakať a dokonca vedieť si priznať vlastnú chybu a chcieť sa napraviť.
Ježiš sa modlil, aby sme dostali jeho slávu, čo v biblickom význame znamená jeho podstatu: podstatu milovaného a neskutočne pokorného Božieho syna.
Pýcha vždy rozbíja, ničí, zraňuje, ale naopak láska, ako hovorí apoštol Peter: predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. (1Pt 4,8)

Jednota kresťanov je možná!

A usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. (Ef4,3)

Boh nám nedáva úlohy, ktoré sú nemožné. Akákoľvek jednota sa stáva nemožnou, keď sa sústredíme iba na odlišnosti a nevnímame požehnanie a dar všetkého toho spoločného. Namiesto dátumov, sviatkov a odlišností v spiritualite by sme sa mali sústrediť na to podstatné: Oslavovať Boha našimi životmi. Nevraživosť, nežičlivosť a nenávisť, hoci v mene viery, nie sú skutkami kresťanov. Naše skutky ukazujú, kto je naším Otcom. Ak milujeme, svedčíme o tom, že Boh miluje svet. Ak nenávidíme, konáme skutky zlého. žiaľ, aj medzi kresťanmi je mnoho závisti, ohovárania a nenávisti. Bojovať by sme ale mali proti zlému, proti biede a utrpeniu blížnych a nie jeden proti druhému.


Prečo je jednota kresťanov taká dôležitá?

Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Ž 133,1
Keď vidíme skupinu ľudí, ktorí sa majú radi, máme jednoducho chuť pridať sa k nim, zažívať to isté, čo oni: lásku, radosť, pokoj. Presne to, ako Ježiš definuje Božie kráľovstvo. Jednota v láske totiž znamená Božie kráľovstvo tu na zemi. Nikoho netreba presviedčať, že práve toto potrebuje... Každý chce prežívať lásku, prijatie a istotu vo svojej viere. A Ježiš hovorí, že vďaka jednote svet (to znamená tí, ktorí ho nepoznajú a neveria v neho) tí uveria a dokonca uveria v to najdôležitejšie, čo úplne znemí ich životy a zmení celú spoločnosť: uveria, že Boh je láska a každého osobitne nekonečne miluje.

MojaKomunita.sk spája

Moja Komunita sa už 6 rokov snaží spájať a zjednocovať kresťanov vo webovom priestore. Nie je to cesta vôbec ľahká a široká, ale skôr úzka, ale stojí za to. Pretože aj týmto spôsobom môžeme byť bližšie tým ktorí potrebujú pomoc cez Modlitbovú stenu, môžeme sa povzbudzovať kvalitnými blogovými príspevkami a vytvárať priestor pre všetky dobré diela - od stránok farností, komunít a spoločenstiev, cez charitatívne projekty po kresťanské organizácie a hnutia.

A čo je na tom najúžasnejšie? Že za každou stránkou či príspevkom sú konkrétne osoby: milované Božie dcéry a synovia, ktorí v tom majú jasno:  ich cieľom je šíriť Božie kráľovstvo a chváliť Boha vo svojich dielach. Ďakujeme!