« Späť

Konferencia Big Fish - Trnava 16. mája 2015

Konferencia Big Fish - Trnava 16. mája 2015

V máji sa v Trnave uskutoční už šiesty ročník konferencie Big Fish, ktorá je určená pre vedúcich spoločenstiev, animátorov a aktívnych mladých ľudí. Našou spoločnou témou je „hľadajte, čo sa páči Pánovi“, a v tomto hľadaní sme pomerne otvorení. V poobednej časti sme pripravili program, v ktorom sa budeme učiť dôvere, že Pán aj nás môže použiť podobne ako použil svojich učeníkov, keď ich rozposlal do rôznych miest a dedín slúžiť v jeho mene. Keďže vieme, že ak slúžime, je to predovšetkým s naším Otcom, než pre neho, tak deň začíname stretnutím s Ním vo svätej omši. Potom sa presúvame do kina Hviezda, kde bude slovo Paľa Streža, taktiež ponorené do modlitby.

Konferencia Big FishTento rok sa na konferencii chceme ponoriť do jednoty s naším nebeským Otcom, ale nie ako individuality, každý sám za seba, ale práve v jednote spoločenstva, ako je to veľkou túžbou samého Ježiša (Jn 17). A keďže nechceme, aby to bola len konferencia, kde budeme prijímať ako pasívni poslucháči, popoludní vychádzame do mesta práve v tom zjednotení s Otcom, ktoré dopoludnia budeme prežívať, aby sme ho ponúkli aj ostatným ľuďom v tomto meste. Svedčiť môžeme rôznymi spôsobmi, ktoré sme pripravili a v ktorých veríme že si každý nájde svoje miesto. Deň zakončíme modlitbou chvál, kde si budeme svedčiť o tom, čo Boh bude konať v ten deň. Bude teda možné počas tejto konferencie čerpať, učiť sa, svedčiť, odovzdávať, ale predovšetkým ju prežiť v jednote s naším Otcom a medzi sebou navzájom.

Stretneme sa už 16. mája 2015 (Kino Hviezda) v Trnave. Program a info nájdete na: www.bigfish.abu.sk

vdp. Ondrej Chrvala,
Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy