« Späť

Konferencia Pastier

Konferencia Pastier

Pred niekoľkými rokmi sme ako spoločenstvo prijali víziu venovať sa piatim službám (úradom, služobnostiam), ktoré sú uvedené v liste Efezanom 4,11-13.

"A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 až kým všetci nedospejeme ..."

V spolupráci s misionárom Jude Antoine organizujeme tento rok v poradí 7. konferenciu, ktorej predchádzali konferencie na tému prorok, evanjelista a apoštol. Veríme, že je potrebné vychovať generáciu kresťanov, ktorí ako apoštoli, proroci, evanjelisti, učitelia a pastieri dopomôžu k príprave svätých na budovanie Kristovho tela.

Obsahom tohtoročnej konferencie budú tieto tématické okruhy:

kto je pastier,

pastierska služba,

typy pastierov,

úskalia pastierov,

pastier doma a v spoločenstve,

pastierstvo ženy a iné.

Konferencia je určená nielen pre pastierov, vedúcich, animátorov, kňazov, ale aj pre všetkých, ktorí odhaľujú v sebe pastierske srdce. Na konferencii bude zabezpečená detská služba pre deti od 3-12 rokov.

Rečníci: Jude Antoine, o. Ján Buc, Bohuš a Alena Živčákovci a iní.

Poplatok za konferenciu je 80,-€ vrátane ubytovania a stravy. Pre deti je cena 23,-€ a 35,-€ v závislosti od výberu stravy a lôžka (viac pri registrácii). V rámci konferencie bude prebiehať aj detská služba pre deti od 3 do 12 rokov.

zdroj:http://spolocenstvoku.sk/

Pre MK Rastislav Mečiar

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým