« Späť

Medzinárodná konferencia "Náboženstvo a migrácia"

Medzinárodná konferencia

Konferencia biskupov Slovenska spolu s Českou biskupskou konferenciou a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na medzinárodnú konferenciu “Náboženstvo a migrácia”, ktorá sa uskutoční v utorok 21. februára 2017 v Aule Benedikta XVI. v budove Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

"Migrácia charakterizuje našu súčasnosť. Má viaceré príčiny. Môže to byť nedostatok pracovných príležitostí, ambícia dokázať niečo výnimočne, ale aj vojnové konflikty alebo prenasledovania kvôli náboženskému presvedčeniu. Konferencia „Náboženstvo a migrácia“, ktorá sa bude konať 21. februára v aule Benedikta XVI. na Kapitulskej ulici v Bratislave je službou, aby sme mohli lepšie porozumieť jav súčasnej migrácie a zaujať správny kresťanský postoj v optike viery a posolstva Svätého Písma," pozýva na konferenciu bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Prihlásiť sa môžete na adrese: https://konferencie.kbs.sk/

Program:

10.00 Slávnostné otvorenie
J. Em. Dominik kardinál DUKA, pražský arcibiskup metropolita, predseda ČBK
J. E. Mons. Stanislav ZVOLENSKÝ, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS

10.15 Prvá sekcia – Čo hovorí biblia o putovaní
doc. Jaroslav BROŽ, Th.D., S.S.L., Katolícka teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
ThDr. Ing. Jozef JANČOVIČ, PhD., Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

11.15 prestávka

11.45 Druhá sekcia – Náboženstvo, Cirkev a Fenomén migrácie
doc. Jindřich ŠRAJER, Dr. theol., Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
ThDr. Ing. Vladimír THURZO, PhD., Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

13.00 obed

14.00 Tretia sekcia – Posilnenie kresťanskej identity ako odpoveď na fenomén migrácie
J.E. Mons. Marek FORGÁČ, košický pomocný biskup
J.E. Mons. Tomáš HOLUB, plzenský diecézny biskup
15.00 Štvrtá sekcia – Migračná kríza: výzva alebo ohrozenie
Prof. PhDr. Jan SOKOL, Ph.D., CSc. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha
Doc. RNDr. Vladimír PALKO, CSc. Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

16.30 Záver

Plagat konferencie

Moju Komunitu informovala TK KBS.