« Späť

Pastoračné plánovanie vo farnostiach: Medzinárodná vedecká konferencia

Pastoračné plánovanie vo farnostiach: Medzinárodná vedecká konferencia

Katedra náuky o rodine, KANET n. o. v spolupráci s Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu PASTORAČNÉ PLÁNOVANIE VO FARNOSTIACH, ktorá sa uskutoční dňa 16. 5. 2014 na Teologickej fakulte Trnavskej university.

Na celodennej vedeckej konferencii vystúpia poprední domáci pastorálni teológovia (Seko, Pupík, Žuffa a i.), odborníci na problematiku religiozity a praktickej teológie, hostia z Čiech (Opatrný) a Poľska (Ryś, Bassa, Młyński).

Konferencia sa zameriava na problematiku pastorálnej a praktickej teológie, náuky o rodine a rodinnej pastorácie, pastoračnej pomoci rodinám a sociálnej práce v pastoračnom kontexte.

Miesto: Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Dátum: 16. máj 2014


Garanti: prof. ThDr. MUDr. Ján Ďačok SJ, PhD., prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.
doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD., ks. prof. UKSW dr hab. Mieczysław Ozorowski

PROGRAM
8.30 - 9.00 registrácia účastníkov
9.00 - 10.30 Plenárne prednášky, moderuje: Ladislav Csontos SJ
9.00 - 9.10 Miloš Lichner SJ, dekan TFTU, otvorenie konferencie
9.10 - 9.30 A. ZÁBORSKÁ: „Sociálny rozmer pastoračnej starostlivosti“
9.30 - 9.50 M. OPATRNÝ: „Zmeny v pastoračných štruktúrach v českých diecézach“
9.50 - 10.10 M. ŠMID: „Právo na začiatku 21. storočia - nástroj ľudského rozmaru?“
10.10 - 10.30 diskusia a závery plenárneho zasadnutia
10.30 – 11.00 prestávka, prezentácia príkladov z praxe
11.15 – 12.30 I. panel: Rodina a farnosť, moderuje: J. Žuffa
11.15 – 11.30 R. KOLLÁR: „Hodnota manželstva a väzba na farské spoločenstvo.Poznatky zo sociologického výskumu“


11.30 – 11.45 R. SEKO: „Pastoračné modely rodín v praxi“
11.45 – 12.00 B. BASSA: „Gaudium et spes – propozycja parafialnego przygotowania do sakramentu małżeństwa“
12.00 – 12.30 panelová diskusia a závery prvého panelu

12.30 – 14.15 obed


14.15 – 15.30 II. panel: Problematika rodiny a aktuálne oblasti pastorácie, moderuje: M. Šarkan
14.15 – 14.30 J. MŁYŃSKI: „Poradnictwo rodzinne – integralnym celem i wyzwaniem dla współczesnego Kościoła“
14.30 – 14.45 M. RYŚ: „Możliwości psychologicznej i duchowej pomocy dorosłym osobom wzrastającym jako dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym“
14.45 – 15.00 M. MORAVČÍKOVA: „Súčasný diskurz o náboženstve ako východisko pre farskú pastoráciu“
15.00 – 15.30 panelová diskusia a závery druhého panelu


15.30 – 16.00 prestávka


16.00 – 17.30 III. panel: Pastoračné plánovanie v praxi, moderuje: L. Jeník
16.00 – 16.15 Z. PUPÍK: „Teologický rozmer pastoračného plánovania“
16.15 – 16.30 J. ŽUFFA: „Pilotný projekt pastoračného plánovania vo farnostiach v Žilinskej diecéze“
16.30 – 16.45 P. ZAŤKO: „Celospoločenský dopad rozvoja farnosti – historický exkurz“
16.45 – 17.15 panelová diskusia a závery tretieho panelu
17.15 -17.30 Závery konferencie, M. Šmidová

Pre bližšie infomrácie kontaktujte bc. Petru Majerníkovú na petra.majerníková@gmail.com 

Ďalšie info na www.tftu.sk

Moju Komunitu informovala Petra Majerníková.

Odporúčame