« Späť

POZVÁNKA NA KONFERENCIU O PASTORÁCII MLÁDEŽE 28.2.2015

POZVÁNKA NA KONFERENCIU O PASTORÁCII MLÁDEŽE 28.2.2015

Pozvánka pre všetkých, čo pracujú s mladými v Cirkvi na Slovensku (prednášky - diskusia - stretnutie na celoslovenskej úrovni):

Dňa 28. februára 2015 v čase 8:30 – 16:30 Vás pozývame na Konferenciu o pastorácii mládeže na tému:

Evanjelizácia a formácia mladých na Slovensku – Hľadať, prijímať, formovať.

Konferencia sa koná v aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne a ponúka priestor na stretnutie, reflexiu, diskusiu všetkých, ktorí sa zapájajú do pastorácie mládeže. (Srdečne pozývame všetkých animátorov spoločenstiev, dobrovoľníkov v centrách pre mládež, katechétov ako aj všetkých kňazov, laikov a rehoľníkov pracujúcich s mládežou.)

REGISTRÁCIA CEZ TENTO FORMULÁR DO 20.2.2015!!! (teda najlepšie hneď teraz)

Prednášajúci:

Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
ThDr. Jan Balík, PhD.
ThDr. PhDr. Ján Buc, PhD.
ThDr. PaeDr. Anton Červeň, SDB, PhD.
PhDr. Jaroslav Šturma
Mgr. Peter Ondrej, SDB
Július Slovák
Mgr. Juraj Králik

Pozrite si brožúru o konferencii.

Viac info na mladez.kbs.sk

Tešíme sa na stretnutie s vami!

ThLic. Ondrej Chrvala
tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity