« Späť

Prichádza film o tom, ako Boh miluje Slovensko

Z dielne Godzone prichádza unikátny projekt – film Boh miluje Slovensko.


Dnes sú na Slovensku realitou vzrastajúce spoločenstvá, tisícky mladých ľudí na rôznych kresťanských festivaloch a stretnutiach, ako aj na evanjelizačných podujatiach. Modlitba chvál a osobný vzťah s Bohom sú veci, o ktorých sa medzi kresťanmi otvorene hovorí a mnohí prijímajú pozvanie do takéhoto spôsobu života. Odkaz uctievačov a milovníkov Boha, ktoré priniesli už Cyril a Metod a dedičstvo mnohých, ktorí prinášali svoju obetu a svedectvo viery počas minulého režimu, začína byť na Slovensku viditeľné. Časť z toho, čo je za tým, ako to vznikalo a komu vďačíme za dnešok, môžete už čoskoro vidieť vo filme Boh miluje Slovensko.

Film Boh miluje Slovensko je novinka z produkcie projektu Godzone a nesie podtitul film o prebudení. Ide o film dokumentárneho charakteru, ktorý vznikal takmer dva roky. Je naplnený hľadaním toho, čo je to prebudenie, aké sú jeho korene na Slovensku a čo môžeme urobiť pre to, aby sme prebudenie videli. Premiéra filmu sa uskutoční už 12. júna o 19:30, a to dvomi spôsobmi naraz – online na stránke bohmilujeslovensko.sk a ako slávnostná premiéra v Kine Hviezda na Sliači.

Premiéry na Sliači sa môže zúčastniť každý, kto si chce film pozrieť v slávnostnej atmosfére a zároveň stretnúť tých, ktorí v ňom vystupujú. Na premiére bude príležitosť spoločne sa s týmito ľuďmi modliť a rozprávať o prebudení na Slovensku. Hosťami budú napríklad o. Ján Buc, Július Slovák, Vlado Žák, Peter Lipták, Pavol Strežo, Braňo Škripek a ďalší.Film vznikol z túžby odhaliť to, čo Boh robil v našej krajine v minulosti a čo asi túži robiť dnes. Odpovede na tieto otázky hľadali tvorcovia u kresťanských lídrov rôznych spoločenstiev, hnutí a zborov, ktoré zohrali významnú úlohu medzi kresťanmi v posledných desaťročiach. Pátranie ich tak vedie k cyrilometodskému odkazu, k odkazu generálov tajnej cirkvi Krčméryho a Jukla či k dedičstvu, ktoré na Slovensku zanechalo aj hnutie Svetlo Život. Pre režiséra Petra Kocúra to bola cenná skúsenosť, ktorú chce sprostredkovať aj divákom filmu. „Vidíš minulosť, ktorá ti otvára oči. Každý z tých rozhovorov mi niečo dal, do môjho pohľadu na veci, čo sa dejú. Bolo skvelé vidieť skúsenosti iných a počuť názory z iných strán a nežiť len uzavretý vo svojom vlastnom prostredí,“ hovorí o natáčaní filmu.
Predpremiéru už videli na Godzone konferencii

Predpremiéra filmu sa uskutočnila na Godzone konferencii, kde si účastníci mohli pozrieť, ako to bude celé vyzerať. Film odvtedy prešiel najmä technickými úpravami, aby si ho teraz verejnosť mohla pozrieť v najvyššej zvukovej aj obrazovej kvalite. V mnohých mladých ľuďoch film vyvolal najmä úctu k predchádzajúcim generáciám a poodhalil im históriu toho, čo tu bolo pred nimi. 

Moju komunitu informoval Rastislav Mečiar