« Späť

Príďte aj vy na Ježiš uzdravuje

Príďte aj vy na Ježiš uzdravuje

Spoločenstvo Dobrého Pastiera (BA) pozýva na službu Ježiš uzdravuje, ktorá sa uskutoční v sobotu 12.05.2018 o 15:00 v UPC Bratislava.Slovom a modlitbou nám bude slúžiť sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev, ktorá je vyhľadávaným rečníkom najmä na Slovensku a v Čechách.

Jej darom je ľudsky a zrozumiteľne vyučovať a klásť poslucháčom inšpiratívne otázky na zamyslenie. Napríklad je Božou vôľou, že človek trpí? Ak Boh nespôsobuje utrpenie, prečo ho dopúšťa? Má pre náš život dopredu určený plán i v tom, kde a s kým máme prežiť život? Je Božia vôľa čitateľná v každej situácii života? Chce Boh všetko, čo sa nám v živote stane? 


Ako rozpoznať Božiu vôľu v mnohých rozhodnutiach života? Čo keď sa pomýlime a Božiu vôľu nerozpoznáme? Ako hlavný rečník podujatia nás prevedie aktuálnou témou služby.Srdečne pozývame na najbližšie stretnutie každého, kto sa chce vydať na cestu dobra, teda každého, kto chce zavrhnúť zlo vo svojom živote a obrátiť sa k zdroju Dobra, ktorým je Ježiš Kristus.

 

Sestra Veronika

Pozvaní sú všetci, osobitne však chceme pozvať ľudí, ktorí dlhodobo nesú ťažký kríž, vnímajú, že ich modlitby nie sú vypočuté, modlia sa za uzdravenie a k uzdraveniu nedochádza, sú sklamaní z nenaplnených Božích prisľúbení a chceli by obnoviť a prehĺbiť svoj vzťah k Bohu. (Iz 61,1) Spoločne budeme pozývať Pána do našich životov a očakávať víťazstvo Božej dobroty v nás.

Ako vieme, že Boh uzdravuje aj dnes? Pretože sme to zažili na vlastných telách, videli sme to vlastnými očami a pretože uzdravenie je nám prisľúbené v Božom Slove. V evanjeliu Mk 16, 17-18 nám Ježiš prisľubuje, že „uzdravenia, znamenia a zázraky budú sprevádzať tých, čo uveria.“

Vrcholom modlitebného zhromaždenia je slávenie Eucharistie. Apoštol Pavol ako aj historická skúsenosť cirkvi naznačujú súvislosť medzi riadnym prijímaním Eucharistie a uzdravením človeka. (1 Kor 11, 24-30)

Pred prijatím Eucharistie sa modlíme slovami stotníka „Pane nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz slovo a môj sluha ozdravie!“ (Lk 7,6-7), respektíve hovoríme a moja duša ozdravie. Po vyslovení týchto slov chceme (každý sám za seba a aj všetci spoločne) žiadať Pána Ježiša, aby uzdravoval naše duševné a telesné zranenia a choroby.

 

Svedectvá zo zhromaždenia 14.októbra 2017:

Vďaka Pánovi!
V roku 2015 pani Gina Poulter povedala na stretnutí JU, že im Pán povedal, že budú niekomu uzdravené ďasná. Ja som sa tomu počudovala, lebo takáto diagnóza nikdy nezaznela na žiadnom charizmatickom stretnutí. O čo bolo moje prekvapenie väčšie, keď som ráno (na druhý deň) zistila, že to boli moje ďasná uzdravené a od toho času je moje umývadlo ráno biele a ďasná zdravé.
Taktiež v roku 2015 sa Gina Poulter nado mnou modlila, mávala som kruté trvalé bolesti chrbtového svalstva, že som sa nemohla ani obliecť. O sprche som len snívala. Príčina bola neodpustenie sebe samej. Tak ako mi povedala, do 2 mesiacov bolesti prestali a už nemám problém. Nech je oslávený Pán!
Zlata

 

Vydala som sa do Rakúska. Moja svokra má 82 rokov a hádam aj 20 rokov sa nespovedala. Pred cca 2-3 mesiacmi jej v domove pri čistení uší asi niečo poškodili. Celkom ohluchla. Celkom.
Bola ako také teliatko. Pozerala sa do prázdna a mne to trhalo srdce. Pred časom mi kamarátka povedala o stretku v UPC. Ja som prišla prosiť o dieťa…Na prihlášku bolo treba uviesť, za čo sa v predstihu chce modliť. Ja som si pomyslela, nevieme hodinu, ani minútu. Potrebuje spoveď a k nej sluch. Tak som napísala tento úmysel. (za vopred prihlásených sa menovite modlíme aj pred sviatosťou oltárnou – tím JU) Pred 3 týždňami môj muž navštívil v domove svokru. Po návrate vraví. Dnes ma trošilinku vnímala…
Pred dvoma týždňami sa vrátil z návštevy a vraví: mama počuje! Chválim Ťa Pane a ďakujem za toto uzdravenie!
Bianka

 

Pán Ježiš ma uzdravil v roku 2017 od nespavosti a oslobodil od závislosti na liekoch na spanie.
Mária

 

Zranenia a žiadna komunikácia v našom manželstve boli úplne dusivé. S ľadovým srdcom, ale s vierou v Ježišovo uzdravenie sme prišli s manželom sem. Ľad sa roztopil. Láska opäť prúdi. Ježiš Kristus je našim Pánom. Chvála Ti, Ježišu, náš uzdravovateľ!
Táňa

 

Históriu Pánovej slávy zo služby Ježiš uzdravuje si môžete prečítať tu.

Sme povolaní, nechať sa Pánom očistiť od pasívneho postoja k utrpeniu, a ak nedôjde k uzdraveniu za ktoré sa modlíme, aby sme utrpenie prijali pozitívne, v aktívnom postoji viery a nie v pasívnej rezignácii. Napriek všeobecnej mienke, že utrpenie a radosť sú navzájom nezlučiteľné, tí, ktorí príjmu svoje utrpenie vo viere, zakúsia, že môže byť spojené s hlbokou radosťou v Duchu.

Modlitebné zhromaždenie chceme opäť organizovať v spolupráci so  Spoločenstvom pri Dóme sv. Martinaspoločenstvom Calvaryspoločenstvom Eben EzerTomášom Pružincom s jeho bratmi a sestrami z Nitry, spoločenstvom Modlitby za kňazov , spoločenstvom Živá voda z Piešťan, bratmi františkánmi, redemptoristami a kapucínmi, ktorí budú účastníkom po svätej omši k dispozícii na službu osobnou modlitbou a požehnaním.

 

Zasvätená sestra Mary Paul Friemel spolu so Silviou Pažourekovou vedú už tretí rok systematickú prípravu ľudí na službu modlitbou príhovoru v zmysle smernice modlitieb za uzdravenie vydaných ICCRS, Kongregáciou pre náuku viery a Pápežskou radou pre laikov. Títo bratia a sestry sa modlia a postia za priebeh podujatia, za premenu života účastníkov zhromaždenia.

 

Predpokladaný program zhromaždenia:

 

15:00h Chvály – Spoločenstvo Dobrého pastiera
15:30h Vyučovanie na tému – sestra Veronika Barátová
16:00h Svedectvá – Jana Pisarovičová
16:30h Príhovorné modlitby za účastníkov, príležitosť svätej spovede, modlitba za vyliatie Ducha Svätého
19:30h Sv. omša – celebruje o.biskup Jozef Halko
20:30h Ukončenie stretnutia

Služba pozvaných kňazov: sviatosť zmierenia, osobné rozhovory

Podujatie moderujú: Eduard Heger a Marek Nikolov

Hodnoty a cieľ modlitebnej služby sú bližšie popísané tu.

 

V prípade Vášho záujmu o účasť na modlitebnom zhromaždení sa prihláste  prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

 

Za prihlásených účastníkov sa budeme osobitne vopred modliť.