« Späť

Púť k Božskému Srdcu Ježišovmu - Litava 30.5. - 7.6. 2013

Púť k Božskému Srdcu Ježišovmu - Litava 30.5. - 7.6. 2013

 „Božské Srdce Ježišovo, daj, aby som ťa vždy viac a viac miloval.“

Z príležitosti slávnosti Božského Srdca Ježišovho pozýva Farnosť Litava všetkých ctiteľov Božského Srdca na tradičnú púť, spojenú s deviatnikom k Božskému Srdcu v dňoch 30. mája – 7. júna 2013 s nasledovným programom.

Púť vrcholí 7. júna, v deň slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, keď slávnostnú svätú omšu v Litave bude celebrovať banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Program púte:

30. 05. 2013 štvrtok – 1. deň – 17.30 SLÁVNOSŤ BOŽIEHO TELA A KRVI – otvorenie deviatnika

P. Ondrej Gábriš, SJ vicepostulátor kauzy blahorečenia Tomáša Munka a jeho otca Františka
“Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca”

31. 05. 2013 piatok – 2. deň – 17.30 Mgr. Miroslav Baláž, dekan – farár farnosti Partizánske

“Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky”

01. 06. 2013 sobota – 3. deň – 17.30 Mgr. Dušan Mesík, farár farnosti Čerín

“Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom”
- počas sv. omše sa bude vysluhovať pomazanie chorých

02. 06. 2013 nedeľa – 4. deň – 10.30 plk. Mons. ThDr. František Bartoš, PhD. biskupský vikár z Ordinariátu OS a OZ SR MV SR

“Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti“

03. 06. 2013 pondelok – 5. deň – 17.30 Mgr. Karol Vozár, farár farnosti Zvolen – Sekier

„Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží“

04. 06.2013 utorok – 6. deň – 17.30 Mgr. Štefan Fábry, kaplán farnosti Konská

„Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho“

05. 06. 2013 streda – 7. deň – 17.30 Th.D. Andrej Darmo, Riaditeľ DCM – Maják a sekcie pre mládež

“Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba“


06. 06. 2013 štvrtok – 8. deň – 17.30 Páter Martin M. Barta, sekretár prezidenta Kirche in Not v Königstein

„Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky“


07. 06. 2013 piatok – 9. deň – svätá omša o 10.30 hod. SLÁVNOSŤ BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup

„Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti“


Ďalšie organizačné informácie:

V deň slávnosti bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
V úvode svätej omše otec biskup príjme pre Farnosť Litava vzácnu relikviu sv. Margity Márii Alacoque z kláštora sestier Navštívenia Panny Márie v Paray-le-Monial vo Francúzku.

V závere svätej omše diecézny otec biskup požehná zreštaurovanú sochu Božského Srdca Ježišovho, pred ktorou si členovia bratstva obnovujú svoje zasvätenie sa Božskému Srdcu a vstup do bratstva. Počas celého deviatnika sa bude pol hodinu pred svätou omšou spovedať a bude spoločná modlitba deviatnika a litánií k Božskému Srdcu Ježišovmu pred Sviatosťou Oltárnou.

Farnosť Litava prosí o nahlásenie autobusov z iných farností na tel. č.: 045/5572168, 0905/452811, 0911/500011, litava@fara.sk

Jozef Kraus
 

Moju Komunitu informovala Zuzana Juhaniaková,
hovorkyňa Bansko-Bystrickej diecézy