« Späť

RTVS sa svojim konaním vrátila pred rok 1989

RTVS sa svojim konaním vrátila pred rok 1989

Na dnešnej tlačovej konferencii v Prešove informoval Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, o neodvysielaní svätej liturgie vo vysielaní Rádia Regina. Oficiálnou cestou žiadal súčasného riaditeľa RTVS o vysvetlenie tejto záležitosti. Do dnešného dňa zostala jeho žiadosť nevypočutá. Viaceré osobnosti verejného a politického života preto žiadajú o vysvetlenie a nápravu.


Nedeľné obrady boli nahrávané v predstihu. V kázni odznela podpora rodinných hodnôt a referenda o rodine. Preto sa ju RTVS rozhodla svojvoľne zostrihať. Informovala o tom správcu grécko-katolíckej farnosti Povýšenia Sv. Kríža v Prešove - Sekčove, Mgr. Radoslava Baku.

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ okrem iného povedal ako on vníma vzniknutú situáciu: „Ide predovšetkým o neopodstatnenú cenzúru homílie, o porušenie náboženskej slobody prejavu, a tiež o porušenie práv národnostnej menšiny Rusínov, pre ktorých mala byť odvysielaná. Bol porušený medzinárodný dohovor medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Naša Gréckokatolícka cirkev má svoju trpkú skúsenosť s totalitou, keď 28. apríla 1950 bola komunistickou diktatúrou zrušená na dobu dlhých 18 rokov. Ako mám tomu rozumieť? Nastáva nová totalita po 25. rokoch od Nežnej revolúcie?  To je potrebné znova vyjsť do ulíc manifestovať? Zvolil som zmierlivú cestu a zatelefonoval som generálnemu riaditeľovi RTVS Václavovi Mikovi a ponúkol som mu riešenie, aby Rádio Regina odvysielalo v priebehu dvoch dni túto sv. liturgiu a keby sa to stalo, iste by som vás tu dnes nepozval. Referendum vyhlásil prezident Slovenskej republiky – pýtam sa: to urobil niečo zlé, či protiústavné? Naopak, referendom ponúkol možnosť všetkým občanom SR, aby vyjadrili svoj názor v tak citlivej a každému dôležitej skutočnosti akou je rodina.

Podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová na margo celej záležitosti povedala: “Neodvysielaním grécko-katolíckej liturgie RTVS jednoznačne porušila slobodu náboženského vyznania a viery, ktorú garantuje ústava.” 

Odmietnutie zostrihanej kázne
Pokračuje predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka: “Správca farnosti nesúhlasil s kompromisom, so zostrihaním svojej kázne. Statočne prejavil svoj postoj a žiadal odvysielať celú kázeň. To RTVS odmietla.” Následne grécko-katolícky arcibiskup Ján Babjak telefonicky a aj písomne žiadal vysvetlenie. Do dnes však oficiálne stanovisko z RTVS neobdržal. Preto sa rozhodol informovať verejnosť.

Pošliapané práva národnostnej menšiny
Liturgia bola nahratá v jazyku národnostnej menšiny, po rusínsky. Poslanec Európskeho parlamentu Branislav Škripek povedal: “Neodvysielaním liturgie v rusínskom jazyku  bolo hrubým spôsobom porušené právo národnostnej menšiny na vysielanie vo svojom jazyku vo verejno-právnom rozhlase. Je nemysliteľné, aby v demokratickej spoločnosti boli takto pošliapané práva ústavnej menšiny.” Škripek to považuje za nebezpečný precedens ohrozenia demokracie na Slovensku a  ďalej dodáva: “Takýmito praktikami sa vraciame do totality pred rokom 1989. Vtedy televízia a rozhlas nekonali v záujme verejnosti, ale v záujme vlády jednej strany. Aj v tom čase bol kresťanský obsah cenzurovaný.”

Výzva na nápravu
Na záver Erika Jurinová dodáva: “Musíme sa preto jednoznačne postaviť za grécko-katolícku farnosť. Žiadame riaditeľa RTVS o vysvetlenie celej záležitosti a okamžitú nápravu. Budeme tiež žiadať vykonať poslanecký prieskum v tejto verejno-právnej inštitúcii.” 

Bratislava, 23. januára 2014,  zdroj: TLAČOVÁ SPRÁVA podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej, poslanca Európskeho parlamentu Branislava Škripeka a predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Richarda Vašečku