« Späť

Tešíme sa z nového otca biskupa

Tešíme sa z nového otca biskupa

Bratislava 20. novembra (TK KBS) - Svätý Otec Benedikt XVI. dnes vymenoval nového banskobystrického diecézneho biskupa. Stal sa ním doterajší nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec. 

Mons. ThDr. Marián Chovanec 

Narodil sa 16. 9. 1957 v Trenčíne, kde vychodil Základnú deväťročnú školu a kde absolvoval aj gymnaziálne štúdium. Teologické štúdiá absolvoval v Bratislave, za kňaza bol vysvätený 17. 6. 1989 v Nitre. 

Prvým miestom jeho pastoračného pôsobenia bola Farnosť Nitra - Dolné mesto, potom Farnosť Dražovce. Od roku 1990 pokračoval v teologických štúdiách na Katolíckej univerzite v Lubline (KUL) v Poľsku. V Lubline roku 1992 diplomovou prácou Spôsoby zjavovania sa Boha človekovi podľa Emila Krapku získal licenciát a v roku 1994 prácou Eschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca získal doktorát v odbore dogmatickej teológie. 

Od 1993 prednáša na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského na Teologickom inštitúte v Nitre. Popri vysokoškolskej pedagogickej praxi sa venuje pedagogickým aktivitám na základných a stredných cirkevných školách. Pôsobil v redakčnej rade mesačníka Duchovný pastier (1990 - 1999), v diecéznej komisii pre kultúru a tlač i v diecéznej ekonomickej komisii. V rokoch 1996 - 2003 bol členom Diecézneho tribunálu ako promotor iustitiae. 

Dňa 22. 7. 1999 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za massitského (maxitensis) titulárneho biskupa a nitrianskeho pomocného biskupa. Biskupskú konsekráciu prijal z rúk kardinála Jána Chryzostoma Korca dňa 18. 9. 1999 v Nitre. Od augusta 2000 je generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska a od 1. 3. 2003 generálnym vikárom v Nitre.

Jeho vedecko-pedagogická a teoreticko-aplikačná orientácia na oblasť dogmatickej teológie prináša výstupy v publikačnej a edičnej podobe, najmä v časopisoch Duchovný pastier, Liturgia, Katolícke noviny. Je autorom viacerých monografií (dogmatické traktáty) a spoluautorom viacerých zborníkov vydaných Subkomisiou pre náuku viery pri KBS a Katedrou dogmatiky RK CMBF. 

Od roku 2000 je predsedom Teologickej komisie KBS a tiež aj predsedom Subkomisie pre náuku viery KBS. 

Dňa 20. novembra 2012 ho Benedikt XVI. menoval za diecézneho biskupa v Banskej Bystrici.

Text prevzatý z http://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20121120019

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Nech nového biskupa Mons. ThDr. Mariána Ch. žehná Pán, nech mu dá silu, lásku a rozhodnosť v zodpovednom úrade ppastiera a nech ho napĺňa bez prestania milosťou! Blahoželám k jeho zvoleniu a pridávam jeho meno k mojim modlitbám za kňazov a za Cirkev!
Odoslané 20.11.2012 16:22.
takze uz vieme kto nás bude BIRMOVAŤ emoticon ako Birmovancov emoticon emoticon yes emoticon super emoticon len skoda ze nie Marián Bublinec emoticon ale tak newadi emoticon tesime sa po roku a pol bez BB diecézneho Biskupa emoticon takze super emoticon BB Diecézny Biskup emoticon amen emoticon + super emoticon +a gratulujeme emoticon + vela Bozieho Pozehnania emoticon +++
Odoslané 20.11.2012 17:09.
Nech vás Pán zahŕňa svojimi milosťami, nech Vám udeľuje hojnosť darov Ducha Svätého, zdravie, trpezlivosť, silu na zvládnutie tohto dôležitého životného poslania, a riadi Vaše kroky v radosti, pokoji a v láske!
Odoslané 21.11.2012 15:30.
Odoslané 21.11.2012 19:26 ako reakcia na Marek Krpelan.