Metodické materiály

« Назад

Ryba, zviera, vták

Ryba, zviera, vták

Jednoduchá hra, pri ktorej sa zabavia nielen deti! Dokážeš si v rýchlosti spomenúť na mená rôznych živočíchov?

Veková kategória:

2. stupeň ZŠ, SŠ

Doba trvania:

10-15 min.

Návod:

Všetci si sadnú do kruhu, dobrovoľník (A) ostane v strede. Dobrovoľník (A) sa prechádza v strede, podíde ku komukoľvek (B) v kruhu a povie buď slovo „zviera“, „ryba“ alebo „vták“. Ten, komu sa prihovorí (B), musí povedať názov živočícha, ktorý spadá do príslušnej skupiny. Na odpoveď má 10 sekúnd. Ak to (B) nestihne, musí ísť do stredu, (A) si sadne na jeho miesto. Do stredu pôjde aj vtedy, ak povie meno živočícha, ktoré v hre už odznelo.

 

Предыдущий
Комментарии