Vedenie stretka

« Назад

Zásady vedenia skupinky

Zásady vedenia skupinky

Súčasťou prípravy na birmovku bývajú čoraz častejšie aj skupinky. Ako sa má animátor pripraviť na túto úlohu a ako viesť diskusiu? Tipy na vedenie skupinky sa zídu každému animátorovi, nielen tomu, kto sa venuje birmovancom :)

Jedným z hlavných kľúčov úspechu prípravy na birmovku je práca v skupinke. Na to, aby diskusia v skupinke bola obohatením pre všetkých účastníkov, je dôležité, aby vedúci skupinky vedel, ako ju viesť a dbal o to, aby sa v nej každý cítil príjemne.
Úlohou animátora v birmovaneckej skupinke je vytvoriť bezpečné a príjemné prostredie, v ktorom sa birmovanci nebudú báť a hanbiť pýtať na to, čo ich zaujíma, a zažijú prijatie a priateľstvo. Náplňou väčšiny skupiniek bude diskusia o prezentovanej téme, preto cieľom animátora je podnietiť diskusiu, nie umlčať ľudí alebo prezentovať vlastné názory či urobiť ďalšiu prednášku. Jeho úlohou je skupinku sprevádzať, nie hrať sa na múdreho šéfa, ktorý všetko vie.
Skutočne hodnotná diskusia v skupinke nastane vtedy, ak účastníci nebudú iba odpovedať na animátorove otázky, ale budú diskutovať aj medzi sebou. To znamená, že otázky môžu klásť aj iní účastníci, nie iba animátor.


Ako sa pripraviť na stretnutie v skupinke?

1. Modlitba. Pred každou skupinkou sa modli, aby ti Pán Boh dal múdrosť, otvorené uši, pokoj a najmä lásku ku každému účastníkovi skupinky.
2. Príprava. Zisti, aká téma sa bude preberať, oboznám sa s navrhovanými otázkami a priprav si ďalšie do zálohy, ak by diskusia začala viaznuť. Len máločo dokáže stretko pokaziť tak ako nepripravený animátor.
3. Mená. Pred stretkom si preopakuj mená ľudí v skupinke (najmä ak ich ešte dobre nepoznáš), aby si sa vyhol nepríjemným trapasom.


Hlavné princípy práce v skupinke

Tieto princípy predstav členom skupinky na prvom stretnutí. Môžeš to urobiť napríklad takto: „Ak chceme, aby naše stretká mali pre nás čo najväčší význam, dohodnime sa na tom, že budeme dodržiavať tieto pravidlá“:

1. Každý má právo vyjadriť sa k téme. Všetci sa navzájom rešpektujeme a nehodnotíme, nekritizujeme a nezhadzujeme názory iných, aj keď s nimi nesúhlasíme.
2. Každý sa môže vyjadriť, ale nikoho nenútime odpovedať, ak nechce.
3. Neskáčeme si do reči. Vždy hovorí iba jeden človek.
4. To, čo v skupinke odznie, ostáva v skupinke. Nevynášame von to, čo sme sa o iných dozvedeli. Učíme sa budovať vzájomnú dôveru.
5. Neexistuje nič také ako „hlúpa otázka“. Každý sa môže opýtať na to, čo ho v rámci danej témy zaujíma, alebo čomu nerozumie.

Aké zásady mám dodržiavať pri vedení skupinky?

1. Pozorne počúvaj, čo ľudia hovoria. Nerozmýšľaj nad tým, akú ďalšiu otázku položíš. Naozaj počúvaj a potom reaguj na to, čo si počul. Základnou podmienkou toho, aby sa človek cítil milovaný je, že ho niekto vypočuje. Snaž sa o aktívne počúvanie.
Skutočným cieľom nie je klásť jednu otázku za druhou, ale zaoberať sa tým, čo ľudia povedali. Tu je zopár tipov na otázky, pomocou ktorých nadviažeš na to, čo účastník hovoril:
a) Môžeš uviesť nejaký príklad?
b) Môžeš nám vysvetliť, čo tým myslíš?
c) To je zaujímavé. Čo si o tom myslia ostatní?
d) Ako to u teba funguje?
e) Kedy si sa začal takto cítiť? Kedy si začal takto uvažovať?
2. Nehovor priveľa. Svoje príspevky maj čo najkratšie, aby si dal priestor ostatným. Zapamätaj si, že skupinka je pre účastníkov a ty si tu pre nich.
3. Drž sa témy stretnutia. Dbaj o to, aby ste v diskusii príliš neodbočili. Ak niekto odbočí mimo, po jeho príspevku nasmeruj diskusiu späť k hlavnej téme.
4. Neboj sa ticha. Niekedy keď položíš zložitejšiu otázku, nikto neodpovie. V takej chvíli odolaj pokušeniu hneď vyplniť ticho svojím hlasom. Ľudia niekedy len potrebujú čas na premyslenie a na to, aby nabrali odvahu ozvať sa.
5. Vyhni sa zatvoreným otázkam. (Zatvorené otázky sú také, na ktoré odpovedáme „áno“ alebo „nie“.) Niekedy, keď sa očakáva odpoveď „správne – nesprávne“, sú zavreté otázky v poriadku. Ak je však tvojím cieľom diskusia, lepšie je klásť otázky zamerané na vyjadrenie názoru. Medzi otázkou „Čo urobil slepec, keď ho Ježiš uzdravil?“ a „Prečo slepec urobil to, čo urobil, keď ho Ježiš uzdravil?“ je veľký rozdiel. Skús viac tvoriť otázky začínajúce slovami „prečo“ a „ako“.
Môžeš využívať aj nápomocné otázky:
- Dá sa o tom uvažovať aj inak?
- Čo myslíš, prečo Biblia hovorí toto?
- Ako inak sa na to ľudia môžu pozerať?
- Ako sa to vzťahuje na tvoj život?
6. Zapoj každého. Dbaj o to, aby každý člen mal priestor vyjadriť sa. Ak chceš, aby na otázku odpovedal každý, môžeš nechať v skupine kolovať nejaký predmet (loptičku, plyšovú hračku...). Účastníci si ju môžu podávať po pravici alebo ľavici, alebo hádzať, a tak sami určovať poradie odpovedí. Táto forma je vhodná najmä pri otázkach, ktoré slúžia na prelomenie bariér, ale nie pri hlbšej diskusii. Keď sa počas stretnutia dostanete k hlbším, citlivejším otázkam, v žiadnom prípade z účastníkov odpovede „nepáč“.
7. Nekritizuj názory a poznámky účastníkov. Nič nedokáže skupinu utíšiť viac než kritický animátor. Akceptuj každého, aj keď s ním nebudeš súhlasiť.
8. Potvrď každú odpoveď podobným spôsobom. Napríklad: „Ďakujem ti, Peter.“ Alebo „To bolo zaujímavé, Janka.“ Daj si však pozor na to, aby si odpovede neschvaľoval poznámkami typu: „To si výborne povedal. Úplne s tebou súhlasím. Máš stopercentnú pravdu...“ Takýmto spôsobom dáš najavo, že s inými názormi nesúhlasíš.
9. Zaujímaj sa v prvom rade o názory a pocity, nie o správne odpovede a vedomosti. Pýtaj sa najmä na to, čo si o danej veci účastníci myslia a čo cítia.
10. Na stretká prichádzaj s radosťou. Uvedom si, akú veľké privilégium máš, že môžeš byť pri tom, ako sa budú meniť ľudské srdcia. Nech ťa dôvera Boha v teba a dôvera tímu, ktorí ťa do služby pozval, naplní radosťou, ktorá sa prenesie aj na účastníkov.
11. Udrž si kontrolu. Nezabudni, že stretnutie je v tvojich rukách, nedovoľ, aby sa ti veci vyšmykli spod kontroly. Ak diskusia výrazne odbočí od témy, nasmeruj ju na pôvodnú tému. Nedovoľ, aby sa účastníci dostali do ostrej výmeny názorov. Za žiadnych okolností nedovoľ, aby sa niekto z účastníkov iným posmieval alebo zastrašoval. Tvojou úlohou je zabezpečiť to, aby sa konverzácia odvíjala pokojným a produktívnym spôsobom.
12. Nechaj účastníkom priestor na hľadanie odpovedí. Ako animátor často vieš o téme viac než účastníci. Nemusíš to však ukazovať. Čo má pre účastníkov väčší význam: keď im všetko povieš, alebo keď ich necháš, aby na to prišli sami? Nechaj ich potrápiť sa s hľadaním odpovedí skôr než im dáš odpoveď. Nechaj účastníkom priestor, aby na odpovede prišli sami. V takom prípade si získanú pravdu zapamätajú lepšie a bude mať pre nich väčší význam. Používaj pomocné otázky. Ak v diskusii niekto položí dôležitú otázku, ktorú si však nemal v pláne preberať, nezmietni ju hneď zo stola. Ak sa jej nechceš venovať na tomto stretnutí, dohodni sa s účastníkmi, že sa ňou budete zaoberať na budúcom stretnutí. Získaš tak čas pripraviť sa a naštudovať si o danej téme viac, ak to bude potrebné
13. Ak ti niekto položí otázku, poďakuj sa mu a jemne ju nasmeruj späť do skupiny. Napríklad: „To je výborná otázka, ďakujem. Ako by ste na takú otázku odpovedali vy? Čo si o tom myslíte?
14. Nemusíš mať odpoveď na všetko. Netráp sa, ak nevieš na niektorú otázku odpovedať. Povedz, že do budúceho stretnutia si o tom zistíš viac a nabudúce sa k tejto téme ešte vrátite. Počas týždňa si o danej téme niečo prečítaj, alebo sa opýtaj skúsenejšieho animátora. Ak si s danou vecou ani potom nebudeš vedieť dať rady, pošli účastníka, ktorého to najviac zaujímalo, za vedúcim alebo kňazom, ktorí mu na jeho otázku odpovedia.
15. Nesnaž sa odpovedať na každú otázku a vyriešiť všetky problémy ľudí v skupinke. Len čo prehovorí človek, ktorý všetko vie a všade bol, akákoľvek konverzácia skončila. Nezabudni, čo je tvojou úlohou v skupinke: rozprúdiť diskusiu!
16. Snaž sa byť nestranný.
17. Neboj sa robiť chyby
a priznať svoje slabosti a zlyhania. Nemusíš sa hrať na dokonalého kresťana. Pán Boh to od teba nežiada a navyše, účastníci by ťa veľmi rýchlo prekukli.
18. Na záver diskusie sa pokús zhrnúť hlavné body diskusie (Čo ste sa naučili? K čomu ste dospeli? Čo si odnášame z dnešného stretnutia?) Poďakuj sa všetkým za ich aktivitu.
19. Tráv s ľuďmi so skupinky aj čas mimo stretiek. Ak sa účastníkmi stráviš aj čas mimo stretka, budú vidieť, že sa o nich zaujímaš a vaše vzťahy sa prehĺbia. Tak aj vaše stretká budú mať stále väčšiu hodnotu a budú aj pre teba, aj pre účastníkov väčším obohatením. Ako skupinka sa vyberte napr. do kina, alebo na výlet či na plaváreň. Ak je v skupinke niekto obzvlášť uzavretý, pozvi ho napríklad na zmrzlinu a stretnite sa iba vy dvaja. Môže mu to pomôcť pri zdieľaní na stretku.

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Отправлено в 30.01.14 21:09.
Mám 70 rokov, dve skupinky birmovancov, a robím to preeeeesne tak ako radíš, a preto Ti ďakujem, že si to dala von. Keď sa človek tohto drží, ani vek neprekáža. Páči sa mi to a fandím, aby si to mnohí osvojili.
Отправлено в 30.01.14 23:19.