Blog

« Назад

Ako to vyzerá...

Myslím si, že je úžasné vedieť, že nie je všetko tak ,ako vyzerá :)

Milujem to, že Božia moc a vôľa sa nedajú ani odvážiť, ani odmerať a sú iné veci, ktoré sú v tom "zapletené" /veď nebojujeme s telom,ale s mocnosťami v nebeských sférach/,  je to len Tvoj pocit v srdci a Jeho hlas, ktorý Ti hovorí, že On vie, že si urobil správnu vec a najlepšie ako si vedel a nezáleží, ako to vidí niekto iný. No vernosť spočíva v tom, dôverovať, že to má význam a nepodľahnúť presne tak ako to urobil Ježiš, keď si vybral krížovú cestu. A aj v tom sa máme naň podobať, nie?

Предыдущий
Комментарии