« Назад

Katechéti - ako hodnotiť náboženskú výchovu?

Katechéti - ako hodnotiť náboženskú výchovu?

hodnotenie NBV, klasifikovať/neklasifikovať, hodnotiť známkou - slovne - kombinovane

Prosím Vás ako hodnotíte NBV? Známkou, slovne, kombinovane? Iba tieto tri možnosti totiž uvádza Metodický pokyn 22/2011 na hodnotenie žiakov na ZŠ.
Je vôbec možné neklasifikovať a uvádzať v katal.listoch a vysvedčení absolvoval/neabsolvoval? Nie je to tak, že ako na návrh katechétu odsúhlasí pedagogická rada?
Je v tom rozdiel medzi I. a II. stupňom? Kto poradí? kpkc stránka prestáva fungovať emoticon
Ďakujem za diskusiu a odpovede.

Следующий
Комментарии
sign-in-to-add-comment
u nás na škole klasifikujeme druhý stupeň a je to fajn, na prvom stupni je to bez známok.
Отправлено в 30.08.12 8:28.
Ak sa nemýlim, rozhodnúť musí príslušný riaditeľ školy, nie vyučujúci samostatne...
Predvčerom sme mali na obhajobe dizertačnú prácu s touto tematikou. Bolo to zaujímavé a vznikla aj zaujímavá diskusia. Rozličné názory s rozličnými argumentami.
Uvediem tie svoje, veľmi zjednodušene:
Na prvom stupni by som odporúčal hodnotiť známkou. Deti si zvyknú, že NBV je "normálny" predmet, treba sa naňho pripravovať a jednoduchšie si aj vysvetlia svoje ohodnotenie. Ostatné je už potom na vyučujúcom...
Na druhom stupni by som odporúčal hodnotiť slovne. Tu už žiaci sú schopní pochopiť jedinečnosť tohto predmetu (prípadne aj ďalších výchovných predmetov) a dokážu lepšie vnímať nuansy použitých slov pri hodnotení. Navyše správna formulácia môže viac prispieť k motivácii.
Отправлено в 30.08.12 10:51.
Citujem Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
Čl. 1 - Zásady hodnotenia

(3) "Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne riaditeľ školy (ďalej len „riaditeľ“) po prerokovaní v pedagogickej rade."

MP uvádza tieto 3 možnosti. Ja som 17 rokov NV nikdy nehodnotila - ani sa s tým nestotožňujem - písala som na záver polroka absolvoval. A to isté robili etikári. Ale MP takú možnosť neponúka. Mám pravdu? Je teda nutné hodnotiť?
Отправлено в 30.08.12 13:48.
Anik, ahoj!
Zasady hodnotenia su stanovene v Cl. 1 odst. 3:
"Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne riaditeľ školy (ďalej len „riaditeľ“) po prerokovaní v pedagogickej rade."
Z toho vyplyva jednoznacne klasifikacia. V MP 22/2011 k hodnoteniu na ZS nenajdes priamo v texte moznost o neklasifikacii vych.predmetov, akurat v cl. 3, odst 13 je takato formulacia:
(13) Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo:
a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,
b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,
c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.
Na zaklade MP k hodnoteniu si skola vytvara tzv. internu klasifikaciu. V tejto otazke by teda mal rozhodne stanovisko zaujat riaditel skoly.
Отправлено в 30.08.12 13:52.
Sr. na 1.st. uvádzate nejakú slovnú formuláciu?
Napr.
dosiahol veľmi dobré výsledky,
dosiahol dobré výsledky,
dosiahol uspokojivé výsledky,
dosiahol neuspokojivé výsledky?

Čl. 3 - Hodnotenie prospechu a správania - bod (3): Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný ročník, nultý ročník, prvý ročník až štvrtý ročník základnej školy môže hodnotiť slovne stupňami. - vyššieuvedenými.

Prepáč, že sa vypytujem, nemám v tom vôbec jasno ako mám postupovať... A možno zistím, že si to každý robí inak, podľa vlastného uváženia.
Отправлено в 30.08.12 13:55 в ответ на Marcela Damiána Bagínová.
Evi, ďakujem. Takže myslíš, že môžem ísť ďalej po svojom, t.j. absolvoval a nemusím hodnotiť? - teda mať "internú klasifikáciu"? - ale absolvoval je "neklasifikovanie"? Ja som z toho jeleň emoticon
Ten 13 bod je asi o konkrétnom žiakovi, nie o predmete, nie? Zle tomu rozumiem? Či to môžeme vztiahnuť na predmet?
Veď my to na porade každý rok tak robíme, že sa ma opýtajú, či ideme klasifikovať, či nie - ja dám návrh a pg rada ho odhlasuje. Takto to funguje roky rokúce... Môžme ďalej? Ja tááák nechcem hodnotiť nábožko!!!! Nechcem, aby to bol predmet ako iné predmety! Tým je krásny, že je iný... Má čaro a radi tam chodíme. Nechcem ho sprofanovať! Toť môj názor. Len či môžem takto postupovať, aby som neporušila nejaký predpis a škola nemala problémy....?
Отправлено в 30.08.12 14:03 в ответ на Eva Krpeľanová.
Áno, Stanko, rozhodne riaditeľ po prerokovaní v Pg rade - aspoň u nás na návrh katechétu.
Máš pravdu, že na toto sú rôzne názory - aj ja to vidím na našich metodických dňoch... Ja len chcem vedieť ako to vlastne má byť podľa predpisov, lebo tie bývajú tak šalamúnsky napísané, že sú ako gumené a dajú sa poriadne ohýbať... Ja chcem mať ďalej NBV absolvoval. Len či môžem podľa tých "gumákov"?
Отправлено в 30.08.12 14:09 в ответ на Stanislav Košč.
AHA, ASI TO MÁM!!! emoticon

Zákon č. 245/2008 Z.z.
Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove v základných školách a stredných školách

§ 55
(1) Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa tohto zákona vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov
a) slovným hodnotením,
b) klasifikáciou,
c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

(2) Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe.
Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe.
Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe.
emoticon emoticon emoticon
Jééj, super! Čo poviete, môžem sa o toto oprieť?
Отправлено в 30.08.12 14:34.
Anik, ahoj, urcite - kazda skola si musela vypracovat sk.vzdel.program /podla statneho vzdel.programu - prislusneho ISCED-u - ak sa nemyslim na 5 rokov dopredu - aha ho, zas ta patrocnica, ako sa len vracia.../. Mne sa tie tvoje "gumaky" pozdavaju. Je to fakt - vezmi si len, co spravi sloveso "mozno" resp. "moze sa", ked sa zakomponuje do vety - vtedy to nie je striktne a toho sa aj riaditelia drzia. Vid napr. delenie ziakov v POP-ke...
Отправлено в 30.08.12 19:44 в ответ на Anna Bartková.
Anička, vyzerá to takto - formu hodnotenia "absolvoval/neabsolvoval" možno uplatniť len na stredných školách - viď MP 21/2008, čl. 2, ods. 3 a 4:
(3) Riaditeľ strednej školy (ďalej len „riaditeľ“) oznámi v deň začiatku príslušného školského roka, ktoré predmety sa klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú ) v súlade so školským vzdelávacím programom.
(4) V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/absolvovala“ alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“ v súlade so školským vzdelávacím programom.

V MP 22/2011 pre ZS podobné formulácie nenájdeš, zostáva teda len klasifikovať - v tom prípade Ti odporúčam formu slovného hodnotenia, aby si sa z toho "šoku" ľahšie spamätala..., aj keď slovne hodnotiť je možno ešte ťažšie, než to vyjadriť známkou...
Отправлено в 31.08.12 10:06.
Opravujem c. MP 21/2011 (zle som uviedla rok). Prepáč!
Отправлено в 31.08.12 10:07 в ответ на Eva Krpeľanová.
Dnes sme mali pedagogickú radu a v pohode sme sa dohodli na predmetoch, ktoré nechceme klasifikovať a bude absolvoval. Aj Nv - na I. aj na II. stupni. TEŠÍM SA emoticon
Отправлено в 31.08.12 15:10 в ответ на Eva Krpeľanová.
To je super, uz len aby ste to mali zakomponovane v tom SkVP, aby bol aj vlk syty, aj ovca cela. emoticon
Отправлено в 31.08.12 16:01 в ответ на Anna Bartková.