DOBROVOĽNÍCI

Ak budeš mať v termíne príprav CampFestu (25.7.-9.8.) vek 16 a viac rokov a máš chuť byť súčasťou práce na Božom diele na CampFeste 2021, získať nových priateľov, zručnosti a skúsenosti, tak si na správnom mieste. Prečítaj si ďalšie informácie a ak s nimi súhlasíš, môžeš sa prihlásiť.

DOBROVOĽNÍCTVO NA CAMPFESTE

Dobrovoľníctvo na CampFeste prebieha v dvoch turnusoch:

od nedele 25.7. (13:00) do nedele 1.8. (14:00)

od pondelka 2.8. (13:00) do pondelka 9.8. (15:00)

 

Tento čas je rozdelený do niekoľkých etáp príprav a práce:

1. Danielova generácia - príprava CampFestu (nedeľa - streda)
- stavanie stanov, manipulačné práce, príprava areálu

Súčasťou jej programu sú školenia, workshopy, témy, chvály, koncerty a tímové aktivity,  ktoré ťa pripravia pre službu dobrovoľníka. Účasť na Danielovej generácii je nevyhnutnou podmienkou pre každého dobrovoľníka.

3. Služba na CampFeste (štvrtok - sobota)
- služby podľa rozdelenia do jednotlivých tímov

4. Upratovanie areálu, skladanie stanov (nedeľa - pondelok)
- úprava areálu, záver 1.8. o 14:00 alebo 9.8. o 15:00

POZOR!!! Je nutné ostať až do konca.

Registrácia dobrovoľníkov na mieste začína o 13:00 a končí o 15:00. (Prosíme všetkých dobrovoľníkov, aby sa dostavili na Ranč do Kráľovej Lehoty v tomto čase.)

Kyvadlová doprava z obce Kráľova Lehota (z vlakovej stanice) na Ranč do Kráľovej Lehoty bude prebiehať v deň začiatku turnusu od 12:00 do 15:00 hod.

V posledný deň turnusu poobede bude k dispozícii kyvadlová doprava medzi Rančom a Kráľovou Lehotou, odkiaľ sa dobrovoľníci majú možnosť dostať domov vlakom alebo autobusom.

KUCHYŇA / KAVIAREŇ

Špeciálne hľadáme dobrovoľníkov do kuchyne a kaviarne. Do služby v kuchyni a kaviarni je možné sa prihlásiť len ak máte zdravotný preukaz pre prácu s potravinami. Ak spĺňate túto podmienku a chcete sa prihlásiť do služby v kuchyni alebo kaviarni, prihláste sa cez registračný formulár a do poznámky uveďte kuchyňa / kaviareň.

ČO ROBIA DOBROVOĽNÍCI?

Dobrovoľníci CampFestu sú zapojení do:

1. prípravy areálu, stavby stanov, manipulačných prác, …

2. realizácie konkrétnej služby:

  • práca v kuchyni a kaviarni (potrebný je zdravotný preukaz)
  • stráženie a pomocné práce v stanoch
  • služba v stanovom mestečku účastníkov
  • služba v CF HOME
  • stráženie hlavnej budovy
  • upratovanie ubytovania
  • upratovanie sociálnych zariadení a areálu
  • služba na bránach
  • registrácia účastníkov CF (nad 18 rokov)

UPOZORNENIA

1. Organizátor si vyhradzuje právo určiť každému dobrovoľníkovi náplň jeho práce. Poverený pracovník určí vhodných dobrovoľníkov do danej služby. Každý má však právo na prípadné námietky.

2. Dobrovoľník je povinný dodržiavať pokyny organizátora, resp. svojho vedúceho.

3. Je prísne zakázané prinášať do areálu CampFestu a používať akékoľvek sklenené nádoby vrátane fliaš, horľaviny, zbrane akéhokoľvek druhu, psychotropné látky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, pyrotechniku a otvorený oheň.

4. Pre dobrovoľníkov platí zákaz požívania alkoholických nápojov a pre mladších ako 18 rokov aj zákaz fajčenia.

5. Chlapci a dievčatá nemôžu spávať a tráviť spoločný čas v jednom stane. Tento zákaz neplatí, ak sú dotyční manželia, alebo súrodenci.

6. Videokamery a fotoaparáty je možné používať len pre vlastné potreby.

7. Organizátor si vyhradzuje právo pri zistení závažných skutočností a nedodržaní dohodnutých pravidiel vyradiť dobrovoľníka z tímu či celého dobrovoľníckeho CampFestu, čím mu zanikne platnosť vstupenky aj na samotný festival CampFest.

8. Organizátor si vyhradzuje právo neprijať hlásiaceho sa dobrovoľníka v prípade, že predchádzajúci 1 rok závažne, vedome a často porušoval pravidlá CF, alebo si neplnil svoje úlohy.

9. Dobrovoľník sa svojou registráciou zaväzuje, že na CampFeste bude počas celého trvania turnusu a areál opustí až po oficiálnom ukončení dobrovoľníckych prác. 

ORGANIZAČNÉ POKYNY A PRIHLÁŠKA

Organizačné pokyny a prihlášku nájdete TU.

KONTAKT

V prípade ďalších otázok, na ktoré si nenašiel odpovede na našich stránkach nás neváhaj kontaktovať na tejto adrese:
dobrovolnik@campfest.sk


Tvoje otázky vybavujeme priebežne, preto prosíme o trpezlivosť. Ďakujeme.