PARTNERI CAMPFESTU

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je občianske združenie, ktoré má dlhoročnú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranú na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí.

Združujeme kresťanské spoločenstvá mladých, aby sme ich podporovali, formovali, viedli k spolupráci a tak pozitívne ovplyvňovali spoločnosť.

Viac...