PODPORA

Srdečne ďakujeme všetkým našim doterajším darcom a podporovateľom. To, že môžeme v Mládeži pre Krista pracovať naplno a nemusíme popri tom na seba zarábať v inom zamestnaní je pre nás obrovská výsada a česť! Ďakujeme, že ste nám to umožnili! Naša vďaka a úcta tiež patrí veľkému počtu dobrovoľníkov, ktorí investujú do tejto služby svoj vzácny čas, energiu a profesionálne zručnosti. Bez vás by toto dielo nebolo možné. Ďakujeme!

Ak by ste radi podporili službu Mládeže pre Krista – Slovensko svojím darom, môžete tak urobiť na účet na Slovensku alebo v Čechách.

 

Číslo účtu MPK na Slovensku: 1463201858/0200, IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858 BIC: SUBASKBX

Číslo účtu MPK v Čechách: 228069709/0300

Do poznámky môžete uviesť svoju e-mailovú adresu.

Variabilný symbol: 1071082020

 

                                      

(Sk účet)                                                         (CZ účet)

Údaje platby si môžete načítať aj cez QR-code.

 

Ak vám vyhovuje PLATBA KARTOU, môžete nás jednorázovo podporiť po kliknutí sem.

 

Ďakujeme. Váš dar nám pomôže pokračovať v našej službe.