« Назад

Adorácia IV. Za Duše v očistci

Za duše v očistci

 

ADORÁCIA PRED SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

(prosba za duše v očistci)

 

Klaniame sa Ti najsvätejšie Srdce Ježišovo, vo Sviatosti oltárnej

 

Pieseň: .........................................................

 

Pane Ježišu,  aj v dnešný večer prichádzame k tebe. Ďakujeme ti za dar večného života, ktorý dávaš každému jednému z nás. Ďakujeme ti za ľudí, ktorí žili na zemi a ktorých si si povolal k sebe; za svätých, ktorých prosíme o orodovanie, ale aj za tých, ktorých nepoznáme a ktorí sú pri tebe v nebi. Ďakujeme ti za našich zomrelých: za starých rodičov, za rodičov, súrodencov, priateľov, za predkov z našich rodín a prosíme ťa, aby si ich prijal k sebe. V dnešný večer, Pane Ježišu, ti na príhovor Panny Márie a svätého Jozefa, zverujeme duše v očistci, ktoré nevidia tvoju tvár. Chceme myslieť i na to, že raz sa aj my stretneme s tebou a preto ťa prosíme Pane Ježišu, v hodine našej smrti, si spomeň na túto chvíľu, keď tu teraz, spolu kľačíme pred tebou a prosíme ťa o tvoje požehnanie pre našich zosnulých bratov a sestry.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

Rim 5,12 – 5,17

 

12Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. 13 Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepočíta, keď nieto zákona. 14 No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu: on je predobrazom toho, ktorý mal prísť.

15Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. 16 A s darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie, milosť však prináša ospravedlnenie z mnohých previnení. 17 Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti.

 

Pieseň:Kyrie eleison alebo Prosíme ťa Bože....

 

1. Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých ľudí, ktorých si v týchto dňoch povolávaš k sebe. Odpusť im všetky tresty za hriechy a daruj im na príhovor svätého Jozefa, šťastnú hodinu smrti.

 

2. Pane Ježišu, odovzdávame ti všetkých predkov z našich rodín, ktorých si povolal do večnosti. Zvlášť ťa prosíme za našich zosnulých starých a prastarých rodičov, za našich rodičov, príbuzných, priateľov a tých, ktorí nám v živote pomáhali. Odplať im všetko dobro, ktoré robili, kým žili tu na zemi a odpusť im to, čím sa proti tebe prehrešili. Pre svoje veľké milosrdenstvo, daruj im Pane Ježišu nebo....

 

3. Pane Ježišu, do tvojho milosrdenstva odovzdávame všetkých tých, ktorí zomreli náhle a bez prípravy. Myslíme na ľudí, ktorí odišli k tebe počas zemetrasení, záplav, či vojen. Na tých, ktorí zomreli pri haváriach, pri požiaroch, či inom nešťastí... Prosíme ťa, zmy z ich duší všetky hriechy i tresty za ne, a prijmi ich do svojho Kráľovstva.

 

4. Pane Ježišu, ty sám si povedal: „Proste a dostanete“ a preto ťa v tejto chvíli prosíme o obrátenie všetkých zatvrdilých hriešnikov, ktorí ťa nechcú poznať a prijať za svojho Pána a Spasiteľa. Za tých, ktorí vraždia a ničia ľudské životy. Za tých, ktorí pohŕdajú chudobnými a tvojimi „maličkými.“ Na príhovor Panny Márie ťa prosíme o ich obrátenie a o šťastnú hodinu smrti pre každého jedného  z nich.

 

5. Pane Ježišu, prosíme ťa aj za nás. Vlož nám do sŕdc túžbu, aby sme sa s láskou a pokorou modlili za tých, ktorých si povolal do večnosti. Daj  nám milosť, aby sme každý deň pamätali na hodinu našej smrti a tešili sa na stretnutie s tebou i s tvojou Matkou, Pannou Máriou.

 

6. Pane Ježišu, ďakujeme ti za všetkých ľudí s ktorými sme sa stretli počas nášho života a ktorí už zomreli. V tejto chvíli ti ďakujeme za všetko, čo zasiali do  nášho života. Prosíme ťa, odpusti im, ak zomreli skôr, ako sme sa s nimi zmierili. Odprosujeme ťa v ich mene, za všetky hádky, ktoré sme medzi sebou mali, za všetky zlé slová, ktoré sme si povedali, za hnev, ktorí sme voči nim prechovávali, a za to, že sme svojimi životnými postojmi bránili, aby na naše rodiny prúdilo tvoje požehnanie. Prosíme ťa, odpusť nám aj im pre svoje veľké milosrdenstvo.

 

7. Pane Ježišu, ďakujeme ti aj za našich svätých patrónov, ktorých sme prijali pri našom krste. Vieme že nás ochraňujú a orodujú za nás v našich potrebách. Daj nám milosť, aby sme ich často prosili o ochranu a nasledovali ich čnosti.

 

8. Pane Ježišu, prosíme ťa  za nás, ktorí tu teraz kľačíme, daruj nám pokojnú hodinu smrti, aby sme sa raz všetci stretli v tvojom kráľovstve.

 

Pane Ježišu, blíži sa čas Dušičiek, kedy viac myslíme na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. No nestrácame nádej, lebo vieme, že raz sa s nimi znova stretneme. V tejto chvíli ticha  ti chceme odovzdať svoj život, pozvať ťa do svojich sŕdc a ponúknuť ti našu biedu, bolesť zo straty našich blízkych, lásku k nim a aj nádej, ktorú nosíme vo svojom srdci... Ty  sám hovoríš, že si zomrel za nás, aby sme mohli večne žiť. Preto ťa prosíme, daj nám v tejto chvíli poznať, čo nám chýba, aby sme v plnosti času mohli vstúpiť do tohto večného života. Daj nám poznať, čo máme zmeniť a vlož nám do srdca väčšiu dôveru v tvoje milosrdenstvo

 

Pieseň: .......................................

 

Pane Ježišu, ďakujeme ti za tieto chvíle, ktoré sme mohli prežiť s tebou. Ďakujeme ti za dar večného života i za svätých, ktorí za nás orodujú pred tvojou tvárou. Ďakujeme ti za milosť, že sa môžeme modliť za duše v očistci i za to, že ty naše modlitby prijímaš, a dovoľuješ týmto dušiam, aby ťa videli takého, aký si.

Ty nás miluješ až tak, že túžiš, aby sme raz všetci videli tvoju tvár. Sme však slabí. Preto ťa prosíme, Pane Ježišu, požehnávaj nás na ceste do neba. Amen.

 

 

Комментарии