« Назад

Adorácia V. Za dar viery

Adorácia V. Za dar viery

V piatok.... budeme spomínať na svätého Martina, biskupa, ktorý bol okrem iného mužom viery a život s Ježišom bral úplne vážne... Verím, že nám jeho príhovor pomôže priblížiť sa k Pánovi aj počas Adorácie

 

ADORÁCIA PRED SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

(prosba za dar viery)

 

Klaniame sa Ti najsvätejšie Srdce Ježišovo, vo Sviatosti oltárnej

 

Pieseň: .........................................................

 

Pane Ježišu,  aj v dnešný večer prichádzame k tebe. Ďakujeme ti za to, že si s nami a že sa môžeme s tebou rozprávať. Ďakujeme ti za naše rodiny, za našich kamarátov a známych i za to, že sa o nás staráš.

Pane Ježišu, dnes večer ťa chceme zvlášť prosiť za ľudí, ktorí ťa  nepoznajú, ktorí nemajú  nádej a trpia. Za tých, ktorí nemajú priateľov a  premýšľajú nad možnosťou skončiť svoj život. Ty sám o sebe hovoríš, že si : „Cesta, Pravda a Život“. Si našou nádejou, niekým, ku komu sa môžeme vždy obrátiť s prosbami a s problémami, ktoré prichádzajú. Ďakujeme za dar viery. Za to, že nikdy nie sme sami.

Dnes  do tvojho milosrdenstva odovzdávame ľudí, ktorí neveria. Tých, ktorí ťa nepoznajú a odmietajú. Tých, ktorí ťa nehľadajú, alebo si myslia, že ťa nepotrebujú. Prosíme ťa Pane Ježišu, daj nám aj na príhovor svätého biskupa Martina, na ktorého si dnes spomíname a ktorý ti uveril, dar novej a živej viery.

Požehnávaj naše rodiny a vlej do našich sŕdc dar nového života, aby sme vnímali, že aj v dnešnom svete konáš veľké veci. Amen.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

Jn 14,44 – 50

 

44Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. 45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. 46 Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. 47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. 48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. 50 A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“

 

 

Pieseň:Kyrie eleison alebo Prosíme ťa Bože....

 

1. Pane Ježišu, na príhovor svätého Martina ti ďakujeme za dar viery a krstu. Daj nám silu a odvahu, aby sme o tebe svedčili nielen slovami, ale aj skutkami života.

 

2. Pane Ježišu, odovzdávame ti všetkých našich bratov a sestry, ktorí ťa nepoznajú. Tých ktorí  o tebe nepočuli, ale aj tých, ktorí o tebe počuli a pohŕdajú tvojim Slovom. Prosíme ťa, zošli na nich svojho Ducha, aby ti nanovo uverili a zmenili svoj život.

 

3. Pane Ježišu, odovzdávame ti aj našich spolužiakov, kamarátov, ľudí, ktorých stretávame na ulici. Často hovoria o sebe, že sú neveriaci. A my sa máme strach povedať, že ti veríme. Prosíme ťa, daj nám odvahu nanovo uveriť, že si s nami. Daj, nech počas prípravy na birmovku prežijeme radosť z modlitby, zo svätej spovede i zo stretnutia s tebou vo svätom prijímaní.

 

 

4. Pane Ježišu, ty si často hovoril tým, ktorí boli chorí a dotkli sa ťa, že ich viera uzdravuje. Uzdrav aj v nás. Znič v našich rodinách  každý hnev, neodpustenie, bolesť, choroby a naplň nás novou radosťou a požehnaním.

 

5. Pane Ježišu, na príhovor Panny Márie a svätého Jozefa, ti odovzdávame všetkých ľudí, ktorí zápasia o zmysel života. Mladých, ktorí sa cítia nepochopení a sklamaní. Ale aj tých, ktorí v tejto chvíli zomierajú. Prosíme ťa, daruj im milosť, aby ťa poznali a odovzdali ti všetky svoje hriechy. Pane Ježišu napĺňaj ich aj teraz svojim odpustením a láskou.

 

6. Pane Ježišu, na príhovor svätého Marina, ktorý bol biskupom ťa v dnešný večer prosíme aj za svätého otca Benedikta, za nášho biskupa Tomáša, ale i za všetkých kňazov s ktorí pôsobili v našej farnosti a s ktorými sme sa streli. Daj im odvahu s radosťou a láskou ohlasovať Božie Slovo, a udeľ im všetky milosti, ktoré potrebujú, aby nás privádzali k tebe.

 

7. Pane Ježišu, svätý biskup Martin, na ktorého si dnes spomíname sa často delil s chudobnými. Prosíme ťa, otvor naše srdcia, aby sme sa vedeli deliť nielen o hmotné dary, ale aj o lásku, súcit, pokoj, čas, ktorý prežijeme v kruhu našich blízkych.

 

8. Pane Ježišu, ďakujeme ti za tvoju prítomnosť medzi nami. Prosíme ťa, nauč nás modliť sa a pomáhať tým, ku ktorým nás každý deň posielaš, aby sme rovnako ako svätý Martin, rozdávali okolo seba lásku a nečakali ju najskôr od druhých.

 

Pane Ježišu, ďakujeme ti za dar života. Ďakujeme ti za dnešný večer i za túto chvíľu. Vieme, že si tu a že  nás počúvaš. Poznáš naše radosti i bolesti, naše nádeje i sklamania. Vidíš do hĺbky našich vzťahov a voláš nás, aby sme ti darovali všetko, čo nosíme vo svojom srdci.

Sme tu, Pane Ježišu a v tejto chvíli ti chceme porozprávať o tom, čo sa nás dotýka. Prosíme ťa o tvoje požehnanie, o svetlo pri riešení problémov a o novú nádej, že budeš kráčať s nami aj naďalej. Otvor naše uši, aby sme aj v tejto chvíli, počuli tvoj hlas, bez ktorého ľahko zablúdime na ceste nášho života.

 

Pieseň: .......................................

 

Pane Ježišu, ďakujeme ti za čas, ktorý sme mohli prežiť pri tebe. Neboli sme tu sami. Vo svojich srdciach sme ti priniesli tých, s ktorými žijeme. Našich rodičov, súrodencov, kamarátov, známych... Prišli sme k tebe, takí akí sme, možno unavení, znechutení, utrápení chorobami alebo strachom. Vieme však, že ty máš liek na každú našu bolesť. A ním je tvoja radosť, tvoje povzbudenie i tvoje požehnanie. Pane Ježišu, prosíme ťa, dotkni sa svojou láskou každého z nás, aby sme ju rozdávali tam, kam pôjdeme. Amen.

 

Pieseň

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Vďaka za pozdieľanie. Je to výborná inšpirácia.
Отправлено в 09.11.11 13:11.