« Назад

Pelagiáska mentalita je medzi kresťanmi veľmi rozšírená.

Pelagiáska mentalita je medzi kresťanmi veľmi rozšírená.

Pápež František nás v bode 49 svojho dokumentu Gaudete et exultate o svätosti upozorňuje na herézie rozšírené v dnešnej dobe ohľadom činnosti

( pozri https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-exhortacia-gaudete-et-exsultate ).

Celý dokument je v podstate odpoveďou štyrom kardinálom, ktorí ho verejným listom obvinili, že chce dávať sväté prijímanie rozvedeným a znovuzosobášeným.

Gaudete et exultate je umelecké dielo, skutočný skvost medzi apoštolskými exhortáciami, a stojí zato so ju preštudovať.

Duch Svätý je nesmierne tvorivý a robí všetko pre spásu človeka.

Kto má uši na počúvanie, nech počúva!

( obrázok https://www.maranatha.it )

Комментарии