Deň modlitby a pôstu za mier pre Ukrajinu

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa).
Узнать больше О Deň modlitby a pôstu za mier pre Ukrajinu »

Posolstvo pápeža Františka na pôst 2022

„Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým“ (Gal 6, 9 – 10a)
Узнать больше О Posolstvo pápeža Františka na pôst 2022 »

Modlitby za pokoj na Ukrajine

"Pozývam všetkých, aby blížiaceho sa 2. marca, na Popolcovú stredu, zachovali Deň pôstu za mier. Osobitným spôsobom povzbudzujem veriacich, aby sa v tento deň intenzívne venovali modlitbe a pôstu. Nech Kráľovná pokoja ochráni svet pred bláznovstvom vojny.“ (pápež František)
Узнать больше О Modlitby za pokoj na Ukrajine »

Národný týždeň manželstva 2022

V týždni od 14. do 20. februára 2020 s témou Manželský trojuholník?
Узнать больше О Národný týždeň manželstva 2022 »

Diecézny výstup mladých

Chata pri Zelenom plese
Узнать больше О Diecézny výstup mladých »

Pamätný deň biskupskej vysviacky b.s. biskupa Jána

V tomto roku si pripomíname 101. výročie biskupskej vysviacky troch slovenských biskupov - zvlášť pamätáme na Božieho sluhu otca biskupa Jána Vojtaššáka
Узнать больше О Pamätný deň biskupskej vysviacky b.s. biskupa Jána »

ONLINE DOD 2022

Cirkevné gymnázium v srdci Spišskej Novej Vsi ponúka študentom úplne stredné všeobecné vzdelanie podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Je otvorené pre všetkých študentov, ktorí sa chcú kvalitne vzdelávať a osobne i duchovne formovať.
Узнать больше О ONLINE DOD 2022 »

Nedeľa Katolíckej univerzity 2022

Posledná januárová nedeľa 30. januára 2022 bude opäť venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku. Zmyslom slávenia „Nedele KU“ je poďakovanie všetkým priateľom, priaznivcom, dobrodincom a podporovateľom za modlitby, obety, každú pomoc a podporu venovanú Katolíckej univerzite.
Узнать больше О Nedeľa Katolíckej univerzity 2022 »

Poďakovanie od diecézneho administrátora

Poďakovanie za dlhoročné členstvo v Rade KBS pre rodinu nášmu duchovnému otcovi
Узнать больше О Poďakovanie od diecézneho administrátora »

Ďakovná púť za návštevu Svätého Otca

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12. - 15. september 2021).
Узнать больше О Ďakovná púť za návštevu Svätého Otca »

Synoda o Synodalite - Spiš

3. TÉMA SYNODY O SYNODALITE: VYJADRENIE NÁZORU
Узнать больше О Synoda o Synodalite - Spiš »

Slovensko na kolenách

V pokore a bázni chceme kľačať pred Tým, ktorý má moc všetko obnoviť. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. (Jak 4,8a)
Узнать больше О Slovensko na kolenách »

Nový vydanie Rímskeho misála

Od 1. januára 2022 na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska vstúpil do platnosti nový preklad slovenského Rímskeho misála, čo je názov pre knihu, ktorá sa používa pri bohoslužbách. Obsahuje texty a rubriky na slávenie svätej omše v rímskom obrade západnej Cirkvi.
Узнать больше О Nový vydanie Rímskeho misála »

Pastiersky list diecézneho administrátora

Na sviatok Svätej rodiny zaznel v našej Spišskej diecéze pastiersky list diecézneho otca administrátora na tému: „RODINNÁ LÁSKA: POVOLANIE A CESTA SVÄTOSTI." Prinášame Vám ho v plnom znení.
Узнать больше О Pastiersky list diecézneho administrátora »

Štedrá večera

Zjednoťme sa v spoločnej modlitbe na Štedrý večer
Узнать больше О Štedrá večera »

Lurdská jaskyňka

Požehnanie obnovenej sochy preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej  V nedeľu 8. augusta 2021 sa uskutočnilo po slávnostnej nedeľnej svätej omši požehnanie zreštaurovanej sochy v Lurdskej jaskyňke. Socha Lurdskej sochy Panny Márie bola v reštauratorskej dielny rodiny Kľučikovej. Po dlhom a náročnom reštaurovaní sa podarilo sochu vrátiť opäť na jej pôvodne miesto. Socha sa...
Узнать больше О Lurdská jaskyňka »
Показывается результатов: 16.
Предметов на странице 20
из 1