« Назад

Modlitby za pokoj na Ukrajine

Modlitby za pokoj na Ukrajine

"Pozývam všetkých, aby blížiaceho sa 2. marca, na Popolcovú stredu, zachovali Deň pôstu za mier. Osobitným spôsobom povzbudzujem veriacich, aby sa v tento deň intenzívne venovali modlitbe a pôstu. Nech Kráľovná pokoja ochráni svet pred bláznovstvom vojny.“ (pápež František)

Slovenskí biskupi pozývajú k modlitbám a pôstu za Ukrajinu

Vojna na Ukrajine spôsobí utrpenie mnohých ľudí. Naše srdcia nech sú otvorené pre tých, ktorí budú potrebovať pomoc. Nebojme sa podeliť, prejavme lásku. Bude to náročný čas, skúška pre všetkých. No pamätajte, že Pán nás nikdy neopustí a pomôže nám!

Modlime sa každý deň za skončenie vojny. Vkladajme túto prosbu do svätých omší a Eucharistických adorácií, obetujme na tento úmysel pravidelne svätý ruženec. Každý piatok sa za ukončenie konfliktu postime a na blížiacu sa Popolcovú stredu nech je prísny pôst vyjadrením nášho zjednotenia s modlitbou Svätého Otca za obnovenie mieru na Ukrajine. 

Nebojme sa! Obráťme sa od každého zla a hriechu a žime v posväcujúcej milosti. V duchu evanjelia, majme zažaté sviece a pripravený olej do nádob. Neodkladajme na neskôr zmierenie s Bohom a s ľuďmi. Konajme dobré skutky, chráňme sa pýchy aj malomyseľnosti a náš život nech je za každých okolností na Božiu oslavu!

Žehnajú Vám a sú v modlitbe s Vami spojení slovenskí biskupi

.........................................

Vyhlásenie štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina

Vo štvrtok 24. februára, v deň, keď kríza na Ukrajine prerástla do konfliktu, vydal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin pre vatikánske médiá nasledujúce vyhlásenie:

„Tvárou v tvár dnešnému vývoju krízy na Ukrajine sa vynímajú ešte údernejšie a naliehavejšie slová Svätého Otca Františka zo záveru včerajšej generálnej audiencie. Pápež vyjadril „veľkú bolesť“, „úzkosť a obavy“. A vyzval všetky zúčastnené strany, aby „sa zdržali akéhokoľvek konania, ktoré by vyvolalo ešte väčšie utrpenie pre obyvateľstvo“, „destabilizovalo pokojné spolužitie“ a „znevážilo medzinárodné právo“.

Táto výzva nadobúda dramatickú naliehavosť po začatí ruských vojenských operácií na ukrajinskom území. Tragické scenáre, ktorých sa všetci obávali, sa žiaľ stávajú skutočnosťou. Avšak je tu ešte stále čas na dobrú vôľu, ešte stále je priestor na vyjednávanie, ešte je tu miesto na uplatnenie múdrosti, ktorá by zabránila presadeniu jednostranných záujmov, ochránila by oprávnené ašpirácie všetkých a ušetrila by svet od šialenstva a hrôz vojny.

My veriaci nestrácame nádej v svetielko svedomia tých, ktorí majú v rukách osudy sveta. A pokračujeme v modlitbe a pôste – ten budeme držať na Popolcovú stredu  – za mier na Ukrajine a na celom svete.“

.........................................

Liturgická komisia Žilinskej diecézy ponúka kňazom Eucharistickú adoráciu a prosby za mier a pokoj vo svete. Stiahnuť ich je možné TU.

Zároveň, nakoľko pápež František vyhlásil 2. marec, Popolcovú stredu, za deň pôstu a modlitby za mier, je vhodné použiť v týchto dňoch aj formulár svätej omše Za zachovanie pokoja a spravodlivosti alebo V čase vojny a občianskych nepokojov. V samotný deň Popolcovej stredy totiž podľa liturgických noriem nie je dovolené takúto svätú omšu sláviť, a to ani v následné dni Pôstneho obdobia (bez osobitného príkazu alebo súhlasu ordinára).

.........................................

Spišský diecézny administrátor pozýva k modlitbe ľud diecézy

Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš sa modlí za pokoj na Ukrajine
a k modlitbe pozýva celý Boží ľud Spišskej diecézy.

V nedeľu 27. februára 2022 o 9.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávená svätá omša, pri ktorej sa budeme spoločne modliť za odvrátenie vojny a pokoj na Ukrajine. Vojna nikdy nie je riešením sporov. Je to totálne zlyhanie komunikácie a dobrej vôle nevyhnutnej pre vytváranie bratských vzťahov. Modlime sa, aby na príhovor Panny Márie, Kráľovnej pokoja, utíchli čím skôr zbrane na susednej Ukrajine a aby Boh pokoja naplnil srdcia a mysle všetkých zodpovedných za tento konflikt skutočnou láskou k bratom.
"Milosrdný a mocný Bože, ty odvraciaš vojny a pokoruješ spupnosť mocných; zmiluj sa nad nami, vzdiaľ od nás hrôzy vojny, zotri nám slzy, aby sa všetci ľudia mohli opravdivo nazývať tvojimi deťmi. Amen." (Rímsky misál)

.........................................

 

.........................................

MODLITBA ZA MIER VO SVETE

Všemohúci Bože, ty si darca pokoja;
preto kľačíme tu pred tebou
a prosíme:
Príď na pomoc svetu,
ktorý je zasiahnutý násilím,
a daruj ľuďom mier.
Posilňuj v srdciach všetkých,
ktorí majú zodpovednosť za tento svet,
odvahu brániť skutočnú spravodlivosť,
slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí.
Upevňuj odhodlanie všetkých,
ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom.
Uzdrav srdcia ľudí,
ktorí zaslepení nenávisťou, sebectvom a pomstou
neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov.
Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich
i ochotu pomáhať im.
Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili,
a prosiť za odpustenie tých, ktorým sme my sami ublížili.
A napokon ťa, Pane, osobitne prosíme
za národy Ruska a Ukrajiny, Bieloruska i Gruzínska,
Moldavska, Arménska a Azerbajdžanu,
aby v nich zavládol mier
a láska zvíťazila nad každým zlom a násilím.
Prosíme ťa, Bože,
vyslyš nás skrze nášho Pána Ježiša Krista,
lebo on nám otvoril cestu
do tvojho kráľovstva pokoja.
Amen.

.........................................

Viac informácií a vyjadrení nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Webová stránka VATICAN NEWS

Webová stránka TLAČOVÁ KANCELÁRIA KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA

Комментарии