« Назад

Národný týždeň manželstva 2022

Národný týždeň manželstva 2022

V týždni od 14. do 20. februára 2020 s témou Manželský trojuholník?

Ciele a zámer Týždňa manželstva 

Národný týždeň manželstva (NTM) propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety pre ich vzťah, pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu vzťahunáležitú pozornosť. Ak má byť vzťah dostatočne pevný aby odolal prichádzajúcim nástrahám, vyžaduje primeranú starostlivosť.Jedným zo zámerov je povzbudiť manželské dvojice k tomu, aby svoj vzťah urobili svojou prioritou a oddelili si dostatok času pre prehĺbenievzájomnej blízkosti. Národný týždeň manželstva (NTM) je pozitívna iniciatíva, ktorá pripomína dôležité hodnoty a zásady, na ktorých stojadlhodobé vzťahy. Národný týždeň manželstva (NTM) je súčasťou medzinárodného združenia The Marriage Week International, avšak na Slovensku (podobne ako v každej ďalšej členskej krajine) funguje ako autonómny projekt.

„Manželský trojuholník?“ – téma NTM 2022

Nosným motívom Národného týždňa manželstva (NTM) je myšlienka, že „Dobré manželstvo nie je samozrejmosť ale vzťah, o ktorý sa potrebujeme starať“. A téma aktuálneho ročníka formou geometrického útvaru v podobe trojuholníka zdôrazňuje 3 piliere, na ktorých stojí každý dobrý vzťah a tými sú: oddanosť, blízkosť a vášeň. Ďalším aspektom, na ktorý tento možno trocha vyzývavo pôsobiaci slogan poukazuje, je fakt, že niekedy sa manželia vo vzťahu zaseknú a potrebujú pomoc zvonka. Sú situácie, keď je potrebné hľadať pomoc u skúsenejšieho manželského páru, prizvať poradcu, možno duchovnú autoritu. Nie je hanba, či zbabelosť požiadať o pomoc skôr, ako bude neskoro.

Odznak s logom NTM ako symbol kampane   

Už je takmer pravidlom, že organizátori každý rok prinesú nejaký malý, ľahko šíriteľný symbol, za pomoci ktorého sa môžu jednotlivci aj celé skupiny viditeľne prihlásiť k myšlienke a odkazu Týždňa manželstva. Tento rok sa takým symbolom stal kovový odznak s logom Národného týždňa manželstva (NTM). Informácie o tom, ako získať odznak sa nachádzajú na webe NTM, dokonca je k tomu možné získať aj niečo navyše.

Pripravované aktivity Národného týždňa manželstva budú postupne zverejňované na webovej stránke NTM a sociálnych sieťach niekoľko dní pred spustením Týždňa manželstva.

Комментарии