« Назад

Poďakovanie od diecézneho administrátora

Poďakovanie od diecézneho administrátora

Poďakovanie za dlhoročné členstvo v Rade KBS pre rodinu nášmu duchovnému otcovi

Dňa 25. januára 2022 (utorok) spišský diecézny biskup Mons. Ján Kuboš poďakoval členom rady pre rodinu. Toto poďakovanie súviselo s dlhoročným členstvo v Rade Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu. Medzi jej členmi okrem pána Františka Mikolaja je aj náš duchovný otec vdp. farár Štefan Kojš. Počas tohto stretnutia diecézny otec administrátor odovzdal ďakovné listy za dlhoročné členstvo ako prejav vďaky. Pán farár Šefan Kojš zastupoval Spišskú diecézu v Rade pre rodinu od r. 2004, František Mikolaj bol jej členom od r. 2013.

Nech dobrotivý Pán odmení ich obetavú službu, ktorou sa pričinili o budovanie kultúry manželstva a rodiny v Spišskej diecéze i na Slovensku a nech naďalej požehnáva ich úsilie pri ohlasovaní radostnej zvesti o manželstve a rodine.

Viac o tomto stretnutí sa dočítaté na novej web stránke Spišskej diecézy www.kapitula.sk

Web stránky Rady Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu www.rodina.kbs.sk

Zdroj: https://kapitula.sk/

Комментарии