Svätá omša v Pondelok vo veľkonočnej oktáve bude ako v nedeľu čiže predpoludním o 10,30 hod. 

 

10. týždeň (7.- 13. MARCA 2022)

 

9. týždeň (28. februára - 6. marca 2022)

 

mail Jarná zbierka na charitu 2022
 

Ruky boli stvorené, aby pohladili, nakŕmili, povzbudili, tlieskali, pracovali, pomáhali…  Týmito rukami opatrovateľky, sociálni pracovníci, zdravotníci čí dobrovoľníci poskytujú klientom každodennú pomoc a starostlivosť. V charitných zariadeniach Spišskej katolíckej charity vidieť, ako sa zdravotný stav mnohým klientom zlepšuje. Prispievajú k tomu práve opatrovateľky a zdravotné sestry, ktoré nevnímajú svoju prácu ako zamestnanie, ale ako službu. Odzrkadľuje sa to na ich prístupe ku klientom a k práci ako takej a odráža sa to aj na atmosfére v zariadeniach. 

Príspevky od štátu nepostačujú na pokrytie všetkých výdavkov spojených s prevádzkovaním charitných zariadení, preto charita v priebehu roka organizuje kampane a zbierky. Výťažky zbierok sa využívajú na doplnenie zdrojov potrebných na zabezpečenie prevádzkovania charitných domovov a skvalitňovanie poskytovaných služieb. 

Verejnosť sa do takejto zbierky môže zapojiť príspevkom na bankový účet alebo prostredníctvom zbierky v kostoloch počas (dnešnej) prvej pôstnej nedele, ktorej termín v tomto roku pripadá na (dnes) 6. marec 2022. Viac na webe Spišskej katolíckej charity.

 

Úmysly apoštolátu modlitby na marec 2022:

Všeobecný: Aby sme my kresťania, čeliac novým výzvam boetiky, modlitbou a sociálnou akciou vždy podporovali život.

Úmysel KBS: Aby naše rodiny dokázali prekonávať všetky problémy a ťažkosti podľa vzoru Svätej rodiny.


enlightened Nové epidemiologické opatrenia platné od 26. februára 2022:

Od soboty 26. februára budú môcť prísť na sväté omše aj nezaočkovaní ľudia. Vyplýva to rozhodnutia Vlády SR. Presné pravidlá určí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva.
Vláda 23. februára 2022 zrušila režimy OTP, OP, OP+ s obmedzeniami. Začiatok platnosti od soboty 26. februára. Znamená to, že na sväté omše budú môcť prísť aj nezaočkovaní ľudia.
Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach (medzi ktoré patria aj bohoslužby) má od 26. februára zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50% kapacity.
Pri vysoko rizikových podujatiach, ako svadby či kary, bude kapacitné maximum 50 osôb, pričom v oboch prípadoch bude platiť režim základ.


WEBOVÝ ODKAZ: ::Informácia k novým vyhláškam:: (UVZ SR)
WEBOVÝ ODKAZ: ::Aktualizácia opatrení SARS-COV-2 (variant Omikron)::