Blogy (Život farnosti)

« Назад

Požehnanie obrazu Božieho milosrdenstva

Požehnanie obrazu Božieho milosrdenstva

V rámci svätého roku milosrdenstva sa vo farnosti Hozelec konala v nedeľu 30. októbra 2016 milá slávnosť požehnania obrazu Božieho milosrdenstva. Obraz bol posvätený v poslednú októbrovú nedeľu, v mesiaci zasvätenom ružencovej Panne Márii, ktorej je zasvätený aj farský kostol v Hozelci. Súčasťou obradu bola modlitba Korunky Božieho milosrdenstva ako prejav vďaky a súčasne prosby o Božie milosrdenstvo pre dnešné časy. Týmto obradom sa ešte viac zvýraznil odkaz, ktorý nám zanechal v blahej pamäti sv. pápež Ján Pavol II. – Cez Máriu k Ježišovi. Modlitba ruženca a utiekanie sa k Panne Márii ako k  Matke Pána a najvernejšej poslucháčke a plniteľke Božieho slova privádza každého človeka k samotnému Ježišovi, k zdroju nesmierneho, nevyčerpateľného a nepochopiteľného Božieho milosrdenstva. Tento obraz v nadživotnej veľkosti, umiestnený na vonkajšej stene kostola, má povzbudiť každého človeka či už prechádzajúceho po ulici, alebo vchádzajúceho do kostola, aby pozdvihol svoj zrak k Ježišovi a vo svojom vnútri zvolal: „Ježišu, dôverujem Ti.“

Tento obraz a jeho posvätenie nie je osamoteným činom, ale je súčasťou širšieho programu podporovania duchovného života vo farnosti. V rámci tohto programu bola vo všetkých kostoloch farnosti zavedená pravidelná týždenná adorácia Najsvätejšej sviatosti a bola zavedená kňazom vedená pravidelná pobožnosť fatimských sobôt. Obraz požehnal nový správca farnosti Hozelec Vdp. Mgr. Dušan Majerčák.