Дневники

« Назад

Vysluhovanie sv. birmovania vo Farnosti Hriňová v r. 2020

Vysluhovateľ: Mons. Marián Chovanec, diecézny banskobystrický biskup

Sviatosť birmovania vo Farnosti Hriňová bude vyslúžená 21. júna 2020 o 10.00 hod. vo farskom Kostole sv. Petra a Pavla.

Modllime sa za bratov a sestry, ktorí prijmú túto sviatosť kresťanskej dospelosti, aby bola pre nich štartom k plnšiemu prežívaniu vzťahu s Ježišom Kristom.

Nech dary Ducha Svätého, ktoré prijmú, nezakopú, ale ich využijú pre dobro celého farského spoločenstva, do ktorého boli krstom včlenení. 

 

Zdroj obr.: internet

Следующий
Комментарии