Дневники

« Назад

1. miesto vo floorbalovom turnaji

patrí našim miništrantom

Dňa 25.2.2020 sa v Mútnom odohral floorbalový turnaj medzi miništrantami. Zúčastnili sa ho štyri farnosti a to Novoť, Mútne, Oravské Veselé a Oravská Polhora a jedna filiálka Beňadovo. Hráči boli vekovo ohraničení  na základnú školu.

Naše mužstvo sa skladalo zo štyroch deviatakov, jedného o ôsmaka a troch šiestakov. Naši miništranti neprehrali ani jeden zápas a tak skončili na prvom mieste. Máme z toho radosť, lebo je to prvý turnaj, z ktorého máme prvé miesto. (v jesennom turnaji sme boli druhí)

 

TEXT  a FOTO: Rastisla Hanečák

Комментарии

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

 

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 17.  a 24. máj 2020

Podešťanská - Helena Smolárová a Michal Prokop
Podkopec - Dorota Šusteková a Ľubomír Blahút
Jarok a dolné Šoltýstvo - Ľubica Vlčáková a Helena Antušáková
horné Šoltýstvo - Oľga Durčáková a Barbora Blahútová
Zimnicová - Štefánia Habláková a Marta Michlíková
Barutová - Jana Ovšáková a Marta Prokopová

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery