Дневники

« Назад

Spomienka na otca Karola

Spomienka na otca Karola

Dnes si pripomíname 2. výročie smrti nášho bývalého pána farára Karola Lihosita.

Narodil sa 27. 10. 1921 v Jablonke (Poľsko) v roľníckej rodine a mal štyroch bratov. Základnú školu navštevoval v rodnej obci, stredoškolské štúdiá začal v Nowom Targu a maturoval v roku 1941 v Levoči. V rokoch 1941 – 1946 študoval na Vysokej bohosloveckej škole v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí a 9. júna 1946 bol vysvätený za kňaza. Prvé miesto jeho pôsobenia bolo v Liptovskej sv. Alžbete a potom bol kaplánom v Slovenskej Vsi. Odtiaľ ho v decembri 1951 povolali na výkon základnej vojenskej prezenčnej služby, ktorá trvala do mája 1954. Po návrate do civilu pôsobil ako kaplán v Poprade, Spišskej Novej Vsi a od roku 1957 v Námestove. Do Novote prišiel na Veľkú noc 3. 4. 1958 a pôsobil ako správca farnosti až do polovice novembra 1973. Vtedy bol preložený do Ľubice a tam účinkoval nepretržite takmer 21 rokov.
Od 18. 7. 1994 spravoval farnosť v Podbieli a 1. 7. 1997 prišiel na odpočinok do Novote. Naďalej pôsobil ako kňaz a pomáhal miestnym farárom v kňazskej službe. Zomrel v Novoti 20. januára 2015 ako najstarší kňaz Spišskej diecézy.  V blízkosti kostola v Novoti je aj pochovaný. Ďakujeme za všetko otec Karol a myslime na vás v modlitbách. 

 

 

 

Комментарии

Výveska

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK (staršie čísla)

 

DIECÉZNY ČASOPIS KAPITULA

Anketa

Dvere na kostole búchajú.