Дневники

« Назад

Spomienka na otca Karola

Spomienka na otca Karola

Dnes si pripomíname 2. výročie smrti nášho bývalého pána farára Karola Lihosita.

Narodil sa 27. 10. 1921 v Jablonke (Poľsko) v roľníckej rodine a mal štyroch bratov. Základnú školu navštevoval v rodnej obci, stredoškolské štúdiá začal v Nowom Targu a maturoval v roku 1941 v Levoči. V rokoch 1941 – 1946 študoval na Vysokej bohosloveckej škole v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí a 9. júna 1946 bol vysvätený za kňaza. Prvé miesto jeho pôsobenia bolo v Liptovskej sv. Alžbete a potom bol kaplánom v Slovenskej Vsi. Odtiaľ ho v decembri 1951 povolali na výkon základnej vojenskej prezenčnej služby, ktorá trvala do mája 1954. Po návrate do civilu pôsobil ako kaplán v Poprade, Spišskej Novej Vsi a od roku 1957 v Námestove. Do Novote prišiel na Veľkú noc 3. 4. 1958 a pôsobil ako správca farnosti až do polovice novembra 1973. Vtedy bol preložený do Ľubice a tam účinkoval nepretržite takmer 21 rokov.
Od 18. 7. 1994 spravoval farnosť v Podbieli a 1. 7. 1997 prišiel na odpočinok do Novote. Naďalej pôsobil ako kňaz a pomáhal miestnym farárom v kňazskej službe. Zomrel v Novoti 20. januára 2015 ako najstarší kňaz Spišskej diecézy.  V blízkosti kostola v Novoti je aj pochovaný. Ďakujeme za všetko otec Karol a myslime na vás v modlitbách. 

 

 

 

Комментарии

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

 

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 17.  a 24. máj 2020

Podešťanská - Helena Smolárová a Michal Prokop
Podkopec - Dorota Šusteková a Ľubomír Blahút
Jarok a dolné Šoltýstvo - Ľubica Vlčáková a Helena Antušáková
horné Šoltýstvo - Oľga Durčáková a Barbora Blahútová
Zimnicová - Štefánia Habláková a Marta Michlíková
Barutová - Jana Ovšáková a Marta Prokopová

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery