Дневники

« Назад

Príchod nového pána kaplána

Netradične, nie v kostole, ale v Dome smútku a nádeje privítali naši veriaci o to srdečnejšie nového pána kaplána Mgr. Mareka Jamricha, ktorý je v poradí tretím kaplánom v našej farnosti

V úvode sv. omše privítal nového pána kaplána vdp. farár Ľuboš Satina ako aj starosta obce p. František Poleta. Dostávame do farnosti výborného organistu, ale najmä kňaza, lebo každý kňaz tiež potrebuje kňaza povedal v úvode vdp. farár.
Marek Jamrich sa narodil 17. novembra 1987, pochádza z Liptova  z Ľubochne, ktorá je filiálkou farnosti Hubová. Okrem staršieho brata Dominika, ktorý je kaplánom v Spišskej Novej Vsi má ešte troch bratov a dve sestry Po maturite na Obchodnej akadémii v Ružomberku išiel študovať na Teologický inštitút do Spišskej Kapitule. Na kňaza bol vysvätený 15. júna 2013 o. biskupom Štefanom Sečkom. Po Dolnom Kubíne, kde pôsobil ako kaplán je na svojom druhom pôsobisku u nás v Novoti. Má rád umenie, knihy, šport a ako nám prezradil obľubuje aj kvety.
Prajeme mu, aby sa u nás cítil dobre a jeho požiadavku, aby sme sa za neho modlili budeme zodpovedne plniť.

 

Комментарии

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

 

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 17.  a 24. máj 2020

Podešťanská - Helena Smolárová a Michal Prokop
Podkopec - Dorota Šusteková a Ľubomír Blahút
Jarok a dolné Šoltýstvo - Ľubica Vlčáková a Helena Antušáková
horné Šoltýstvo - Oľga Durčáková a Barbora Blahútová
Zimnicová - Štefánia Habláková a Marta Michlíková
Barutová - Jana Ovšáková a Marta Prokopová

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery