Дневники

« Назад

Príchod nového pána kaplána

Netradične, nie v kostole, ale v Dome smútku a nádeje privítali naši veriaci o to srdečnejšie nového pána kaplána Mgr. Mareka Jamricha, ktorý je v poradí tretím kaplánom v našej farnosti

V úvode sv. omše privítal nového pána kaplána vdp. farár Ľuboš Satina ako aj starosta obce p. František Poleta. Dostávame do farnosti výborného organistu, ale najmä kňaza, lebo každý kňaz tiež potrebuje kňaza povedal v úvode vdp. farár.
Marek Jamrich sa narodil 17. novembra 1987, pochádza z Liptova  z Ľubochne, ktorá je filiálkou farnosti Hubová. Okrem staršieho brata Dominika, ktorý je kaplánom v Spišskej Novej Vsi má ešte troch bratov a dve sestry Po maturite na Obchodnej akadémii v Ružomberku išiel študovať na Teologický inštitút do Spišskej Kapitule. Na kňaza bol vysvätený 15. júna 2013 o. biskupom Štefanom Sečkom. Po Dolnom Kubíne, kde pôsobil ako kaplán je na svojom druhom pôsobisku u nás v Novoti. Má rád umenie, knihy, šport a ako nám prezradil obľubuje aj kvety.
Prajeme mu, aby sa u nás cítil dobre a jeho požiadavku, aby sme sa za neho modlili budeme zodpovedne plniť.

 

Комментарии

Výveska

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK (staršie čísla)

 

DIECÉZNY ČASOPIS KAPITULA

Anketa

Dvere na kostole búchajú.