Дневники

« Назад

Batôžkový ples rodín

Dňa 4. januára 2020 sa v našej farnosti bude konať ďalší ročník rodinného batôžkového plesu. Aj v budúcnosti chceme byť verní termínu okolo sviatku Troch Kráľov, keď je väčšina rodín ešte spolu. Myšlienka organizovať podujatie tohto typu trvá už viac ako dvadsať rokov. Nadväzuje na mládežnícke batôžkové plesy vo farnosti. Keďže väčšina mladých si postupne zakladali svoje vlastné rodiny aj ples sa stal rodinným.

 

Myšlienka „slúžiť si navzájom a odovzdávať kultúru zábavy tohto typu“ je hlavným dôvodom, prečo organizujeme toto podujatie. Našim cieľom je ponúknuť rodičom spolu s deťmi možnosť zabaviť sa v príjemnej atmosfére, v spoločnosti ďalších rodín, kde je pre nich pripravený zaujímavý kultúrny program. V rámci tohto podujatia sa vytvorí priestor pre vzájomné obdarovanie sa, keďže väčšiu časť pohostenia si prinesú so sebou. Je to akcia určená pre rodiny tak s malými, ako aj dospievajúcimi deťmi, kde sa im ponúka predstava kvalitnej zábavy, ktorá je možná aj bez alkoholu a iných omamných látok. Do prípravy plesu sa pravidelne zapája 5 – 6 rodín, no určite privítame ochotu a záujem aj ďalších rodín, ktoré by sa chceli k nám pripojiť. Taktiež nám pravidelne pomáhajú ochotní mladí ľudia, ktorí sa venujú deťom pri tvorivých dielňach alebo pri dotváraní večerného programu. Na záver sa chceme poďakovať všetkým za podporu a pomoc pri všetkých podujatiach, ktoré ako rodinné spoločenstvo organizujeme a tešíme sa na Vás v roku 2020.


spoločenstvo rodín

Комментарии

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

 

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 17.  a 24. máj 2020

Podešťanská - Helena Smolárová a Michal Prokop
Podkopec - Dorota Šusteková a Ľubomír Blahút
Jarok a dolné Šoltýstvo - Ľubica Vlčáková a Helena Antušáková
horné Šoltýstvo - Oľga Durčáková a Barbora Blahútová
Zimnicová - Štefánia Habláková a Marta Michlíková
Barutová - Jana Ovšáková a Marta Prokopová

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery