Дневники

« Назад

Novoťania v Národnej bazilike

V Roku Sedembolestnej Panny Márie sme zorganizovali Farskú ružencovú púť do Šaštína. Z našej farnosti sa tejto zúčastnilo deväťdesiat pútnikov, no mohli by sme ju nazvať aj púť Zákamennského dekanátu, pretože rovnaký počet prišlo pútnikov z Lokce i z Hruštína so svojimi kňazmi, nás na púti sprevádzal p. kaplán Marek Jamrich.

Farská púť sa niesla aj v znamení mariánskeho mesiaca zasväteného modlitbe posvätného ruženca, ale aj 40 dňového pôstu za kňazov. Všetky tieto úmysly spojili veriaci do tejto púte.

V Šaštíne sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše pri príležitosti prvej púte včelárov do tohto pútnického miesta. Sv. omšu celebroval  kňaz – veľký včelár Mário Anton Hrtus, správca farnosti Lendák spolu s ďalšími dvanástimi kňazmi. Vdp. Hrtus po sv. omši pospomínal na kňazov, ktorí pochádzajú z jeho farnosti a oživil si spomienky na detstvo i mladosť aj na nášho bývalého kaplána vdp. Dušana Majerčáka. Po sv. omši sme ešte ostali v bazilike v tichej adorácii, pomodlili sme sa spoločne modlitbu zverenia sa P. Márie a zaspievali neodmysliteľnú pieseň Tie Šaštínské zvony. Od správcu baziliky sme si prebrali Pamätnú listinu s pečaťou o vykonaní farskej púte v milostivom roku Sedembolestnej Panny Márie. Niektorí si pozreli múzeum a premiestnili sme sa do najstaršieho pútnického miesta na Slovensku, do Marianky, kde sme sa zúčastnili na modlitbe „Korunky Božieho Milosrdenstva“, pomodlili sa pred Lurdskou jaskyňou  a odniesli si vodu z prameňa, kde podľa legendy bola nájdená malá 42 - centimetrová zázračná soška Panny Márie. Cestou domov sme sa opäť venovali modlitbe posvätných ružencov a spievaniu mariánskych piesni.

 

Комментарии

Výveska

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

MILIÓN detí sa modlí ruženec

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 43

Vo farníku č 42., ktorý je už vytlačený, je nesprávne uvedený čas sobášnej sv. omše. Sobáš bude o 14:00

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK 40

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37

FARNIK (staršie čísla)

Anketa

Dvere na kostole búchajú.