Дневники

« Назад

Ohlásenie Veľkej Noci

Tento blog nie je napísaný na základe komerčných trendov, ale na stáročnej tradícií, že na sviatok Zjavenia Pána je oznámenie Veľkej Noci slávnostnou formuláciou. Vo FARNIKU sme už na to žiaľ nemali miesto.

Milí bratia a sestry.

 

Pánova sláva sa nám zjavila 

a vždy sa bude zjavovať medzi nami,

až kým on sám nepríde.

V rytmoch a striedaní času

si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.

Centrom celého liturgického roka je posvätné trojdnie

ukrižovaného pochovaného a vzkrieseného Pána,

ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú Noc, 

v tomto roku 12. apríla.

Každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa

svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy,

v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.

 

Z Veľkej Noci pramenia všetky sväté dni:

začiatok pôstneho obdobia

popolcová streda 26. februára

nanebovstúpenie Pána 21. mája

zoslanie Ducha Svätého 31. mája

prvá adventná nedeľa 29. novembra

 

Aj na sviatky svätej Božej matky,

apoštolov a svätých

i pri spomienke na všetkých verných zosnulých,

Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.

 

Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde,

Pánovi času a dejín neprestajná chvála

na veky vekov.    

 

Amen

Комментарии

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

Prednáška diecéznej školy viery 8. prikázania

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 30. a 31. máj 2020

Zimnicová a Barutová
Monika Buláková a Helena Subjaková
Jarok a Šoltýstvo
Sára Vlčáková a Katarína Kovalčíková
Podešťanská a Podkopec
Mária Kondelová a Mária Fafaláková

 

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery