Dianie vo farnosti

« Назад

Po večných sľuboch

sestry Márie Cecílie

Dňa 12.5.2024 naša rodáčka sr. Mária Cecília Kasanová zložila slávne (večné sľuby) v kostole Ružencovej Panny Márie v Ríme. Táto slávnosť bola výnimočná aj tým, že sľuby skladala do rúk nástupcu sv. Dominika, o. Magistra rehole dominikánov fr. Gerarda Francisca Timonera III., a to v komunite, ktorú pred 803 rokmi založil sám sv. Dominik.

 

Spolu s najbližšou rodinou sa slávnosti zúčastnilo mnoho kňazov z rôznych kútov sveta: z Filipín, Mexika, Španielska, Írska, Afriky,... Zo Slovenska pri slávnosti nechýbali bratia dominikáni, benediktíni, kňazi pochádzajúci z najbližšej rodiny, ale aj náš rodák Anton Durčák.

 

Počas homílie zazneli aj tieto slová: „Nikto nemôže dať to, čo nemá. Ale dnes sr. M. Cecília smie dať aj to, čo nevlastní – svoju budúcnosť a svoj život. Môže povedať áno budúcnosti, ktorá nie je v jej rukách, ale v milujúcich a milosrdných rukách Boha. Ona skladá sľub, nie preto, že sa preukázala jej vernosť, ale preto, že miluje Boha, ktorý zostáva verný aj keď my verný nie sme.„

 

Úprimne sa tešíme z tohto vzácneho daru, ktorý sme dostali v našej sestre. Vyprosujeme jej vytrvalosť v povolaní, ktoré si zvolila a ktoré túži žiť naplno v blízkosti Pána.

 
 
 
 
 
 
 
Chcem Vám v mene matky predstavenej sr. Dominiky a celej komunity poďakovať za štedrý milodar. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať. Ako poďakovanie za vás budeme slúžiť v našom kostole sv. omšu. Prajem vám všetkým veľa Božích milostí, požehnania a hojnosť darov Ducha svätého. Ostávam spojená v modlitbe za celú farnosť Novoť a za vaše úmysly.
 
Vaša  sr. M. Cecília 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Môj zážitok bol zo sr. Cecílie. Na jej tvári žiaril úsmev, radosť, celá jej osobnosť hovorila, že je šťastná, že je Kristova nevesta, že patrí už len Jemu. Tá radosť bola taká veľká, že si to všimli aj druhí... Všetci sme sa tešili s ňou. Na slávnosti bolo veľa kňazov, bola odprevádzaná krásnym spevom čo ma naozaj očaril a cítila som veľký pokoj. Bola to pre mňa veľká milosť, že som mohla byť na tejto slávnosti. Verím, že Boh sr. Cecílii bude žehnať, pomáhať a že bude šťastná vo svojom povolaní, zo srdca jej to prajem.
 
sestra Vianea  Bulvasňáková
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestra Mária Cecília všetkých srdečne pozdravuje a zabezpečila, že v ich kláštore sa budú slúžiť dve sv. omše na nasledujúce úmysly:
 
11.6. za dobrodincov komunity (to sú aj mnohí z našej farnosti) 
19.6. za našu farnosť Novoť  
 
 
Fotky zhotovili viacerí účastníci večných sľubov. 
 
 
TENTO ČLÁNOK Vám predstavuje život v rehoľnej komunite Dominikánov a aj životnú cestu sestry Márie Cecílie. 
 
Комментарии

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

info k birmovke

 

FARNIK 27

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK 18

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.