Дневники

« Назад

Poďakovanie za úrodu

Každý rok sa chceme špeciálne poďakovať Pánu Bohu, že požehnáva našu prácu a vynaložené úsilie.

 

 

 

Ďakujem pani katechétke Marte Kocúrovej za naaranžovanie úrody

a deťom, ktoré sa zapojili do súťaže "Mozaika Božích darov"

 

FOTO: Štefan Hrbček

 

 

Комментарии

Výveska

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK (staršie čísla)

Anketa

Dvere na kostole búchajú.