Dianie vo farnosti

« Назад

Podporme kresťanské inštitúcie

Asistent pri rozhodovaní sa, komu adresovať 2% z daní.

Tento článok bude ešte viac X doplnený. 

 

 

COR SANCTI MARTINI (oz na podporu biskupstva Spiš.)

UNITAS

Kňazský seminár

DKU (deicézny katechetický úrad)

Rádio Lumen

Komunita rehoľných sestier v LOMNIČKE

 

Spišská katolícka charita

 

Pápežské misijné diela

 

DOBRÝ PASTIER - Kláštor pod Znievom - Vladimír Maslák

TLACIVO na stiahnutie je TU.

 

 

 

 

 

Ak adresujete 2% priamo cez tlačivo daňového priznania, z týchto tlačív stačí prepísať požadované údaje. 

 

 

 

 

Комментарии

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 18

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.