Dianie vo farnosti

« Назад

Púť do Ríma - fotoreportáž

Fotky z púte do Ríma a krátke komentáre ku každému dňu.

6. deň      STREDA     5. 6. 2024 

Vstávali sme skoro, potrebovali sme naložiť autobus a odubytovať sa, ale oplatilo sa. Prišli sme a vyčkali sme dlhý rad a Božím riadením sme sa dostali na miesta priamo v strednej uličke pri okraji. Hovorím o audiencii, ktorá sa koná pravidelne v stredu na Námestí Sv. Petra. Mysleli sme, že pápež už okolo nás nepôjde, ale šiel presne našou uličkou a mali sme možnosť priam sa ho skoro dotknúť vlastnými rukami. Tak blízko bol. Audiencia začala spoločnou Bohoslužbou slova a ukončila sa apoštolským požehnaním. Za túto púť sme mali možnosť takto byt osobne dvakrát požehnaní pápežom Františkom. Potom sme si dali poslednú spoločnú fotku pred Bazilikou a navštívili sme malý kostolík Sv. Anny za Bránou Sv. Anny, ktorá je jedným zo vstupov do Vatikánu. Práve v nej sa nachádza obľúbený obraz pápeža Františka, Panna Mária-rozväzovačka uzlov, na ktorej príhovor Boh pomáha zvlášť pri neriešiteľných konfliktoch a vzťahoch. Potom sme dostali rozchod. Každý túžil nakúpiť malé i väčšie devocinálie či iné drobnosti, aby tak mal pamiatku na Rím i potešil svojich príbuzných.

Našu púť sme zavŕšili v Kostole Panny Marie Ružencovej, ktorý je súčasťou Dominikánskeho kláštora, kde býva aj naša rodáčka, sestra Cecília Kasanová. Ukázala nám vzácne relikviu - ruku sv Katarína Siensskej a breviar Sv. Dominika a aj jednu z najstarších ikon Panny Márie, ktorú podľa tradície namaľoval Sv. Lukáš. Tak ako sme začali sv. omšou tak sme aj skončili. S Božím požehnaním sme púť začali a s veľkou vďačnosťou sme ju zavŕšili a vydali sa na ďalekú cestu.

 

Pán Boh bohato odplať všetkým, ktorí ste na nás mysleli a vyprosili hojné Božie milosti a príležitosť putovať do Ríma. Niesli sme vás v úmysloch našich modlitieb.

Pán Boh zaplať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. deň      UTOROK     4. 6. 2024 

Dnes nás čakala hneď zrána cesta k Bazilike Sv. Kríža v Jeruzaleme, ktorá nie je veľmi návštevovaná pútnikmi ale ukrýva vzácne relikvie, ktoré doniesla sv. Helena do Ríma. Samotná bazilika bola postavená na prenesenej pôde zo Sv. zeme a nájdete v nej kaplnku, kde sú uložené nástroje spojené s Ježišovým umučením ako klince, tŕne, nápis INRI z kríža a veľkú časť samotného dreva kríža, na ktorom Kristus zomrel. Podobne je tam aj prst Tomáša, ktorý vložil do Ježišového boku. Potom sme sa vybrali do Lateránskej baziliky, matke všetkých kostolov. Hneď vedľa bazilike sme zabočili a navštívili Sväté schody, ktoré sme po kolenách vyšli hore. Sú to schody, po ktorých sám Kristus kráčal k Pilátovi. Naše cesty neobišli ani Baziliku Sv. Klementa, kde sme návštívili hrob Sv. Cyrila nášho patróna Slovenska. Po obede nás čakala prehliadka Katakomb Sv. Kalixta. Spoločne sa potom putovali do chrámu Quo vadis, Domine, kde sa podľa tradície stretol Kristus s Petrom, keď utekal pred prenasledovaním v Ríme. Po večeri sme si vybrali pozrieť vybrané pamiatky aj cez nočný Rím.

 

 

 

 

 

4. deň     PONDELOK      3. 6. 2024

Dnes sme sa vybrali k Oltáru vlasti, ktorý tvorí aj Pamätník Viktora Emanuela II. Od neho sme potom prešli vysoko po schodoch až ku Bazilike Santa Maria in Aracoeli a námestiu Kapitol. Neďaleko odtiaľ sa nachádza najvyššia socha v Ríme (13m), socha cisára Konštantína. Odtiaľ sme potom prešli popri Fórum Romanum až ku Koloseu, kde sme sa odfotili pri Víťaznom oblúku. Našli sme výborné miesto na fotku aj pred monumentálnym Koloseom a vybrali sme sa do baziliky Sv. Petra v okovách, kde sa nachádza vzácna relikvia - reťaze, ktorými bol o väzení spútaný Sv. Peter a vzácny náhrobný kameň od Michelangela, kde vyobrazil Mojžiša s rohami. Odtial sme sa pohli smerom na Cavour. Poobede sme navštívili druhú Pápežskú baziliku - Sv. Pavla za hradbami. Po návrate naspäť do centra sme sa pomodlili korunku pred kláštorom, kde žil Sv. Cyril a Metód v Ríme počas návštevy u pápeža a navštívili sme Baziliku sv. Praxidy, kde je umiestnený aj stĺp, kde podľa tradície bol priviazaný Pán Ježiš počas svojho bičovania. Sv. Omšu sme mali na záver dňa po prehliadke najväčšieho Mariánskeho chrámu v Ríme - Panny Márie Snežnej v adoračnej kaplnke. Celá bazilika sa ozývala našim spevom a na záver Sv omše sme spoločne zaspievali Magnifikát. V tejto bazilike sa prvýkrát slávila sv. Omša v staroslovienčine a sme radi, že my sme ju mohli sláviť na tomto mieste v našej rodnej reči.  Dnes sme prešli 2 pápežské baziliky, tešíme sa na zajtrajší deň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. deň   NEDEĽA   2. 6. 2024

Dnes sme sa vybrali hneď za rána do Baziliky Sv. Petra, kde sme strávili celé doobedie. Prešli sme si celu baziliku, pomodlili sa pri hrobe Sv. Jána Pavla 2. a Benedikta XVI. Takmer všetci sme úspešne vyšľapali 551 schodov na kupolu, odkiaľ sme mali nádherný výhľad na celé meste Rím. Ani dážď nás neodradil zúčastniť sa na modlitbe Anjel Pána so Sv. Otcom na námestí Vatikánu. Odmenou nám bolo apoštolské požehnanie. Keďže sme boli premočení, vybrali sme sa prezliecť naspäť do pútnického domu a po výdatnom obede sme sa vybrali na návštevu do Ústavu Sv. Cyrila a Metoda, slovenského pútnického domu.

 

Po našom príchode nás prekvapili náš diecézny otec biskup František s pomocným biskupom Jánom. Po spoločnej diskusií sme si prezreli pútnický dom a kaplanku Sv Cyrila a Metoda. Mnohí prijali Sv. zmierenia a spoločne s otcami biskupmi Slovenska sme mali účasť na sláveni Sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, keďže v Talianku sa prikázané sviatky zväčša slávia v nedeľu. Sv. Omša bola naživo vysielaná v Tv Lux. Po jej skončení nás čakalo príjemné pohostenie. Poďakovali sme sestričkám a zaspievali sme otcovi biskupovi Františkovi modlitbu požehnania s prosbou o krásne prežitie návštevy Ríma a pápeža. Večer sme sa celí natešení a plní vďačnosti Bohu vrátili a tešíme sa na zajtrajší deň. 

 

 

 

 

 

 

2. deň   SOBOTA   1. 6. 2024

Prvý deň, ubytovanie v Maďarskom pútnickom dome, presun na Španielke námestie, odtiaľ k Bazilike Sv Apolinara (súčasť Pápežskej univerzity Sv Kríža, kde študujeme (ja a kňaz Michal Martinka (Nová Baňa), ktorý nás sprevádza), kde sme mali Sv omšu a potom prehliadka námestia Piazza Navona, rímska tržnica, potom obed, tiramisu, presun naspäť na námestie Navona, kde sme zbadali Slovensku delegáciu prezidentky, kde sa s nami odfotil slovensky veľvyslanec pri Vatikane-Marek Lysanský, následne prišla prezidentka, ktorá sa s nami odfotila a prihovorila sa nám. Potom sme prešli okolo kostola Sv. Augustína, kde je pochovaná aj Sv. Monika, ďalej Kostol Luigi de Francesze, kde je slávny obraz Povolanie Sv Matúša, tam sa konala svadba, tak sme len zakývali neveste ako vstupovala do chrámu. Následne sme prešli k najstaršiemu gotickému kostolu v Ríme - Maria sopra di Minerva, kde je pochovaná Sv Katarína Sienska. Pomodlime sme sa pri jej hrobe a šli ďalej cez časť Staré mesto až k Panteónu, a k metru a nazad na hotel. Odtiaľ sme potom išli na večeru do pizzerie, kde nás čakalo tradičné talianske jedlo, suppli, bruschetti, pasta Amatriciana a Carbonára a obrovské pizze. Nechýbalo pivko a víno a dobrá nálada. Tešíme sa na zajtra.

 

 

 

 

 

 

 

FOTO:Anton Durčák

1. deň PIATOK 31. mája 2024 

cestovanie.

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Pozdravujem z Lomnej, ešte raz ďakujem a pripájam link na fotky z audiencie:
<a href="https://photo.vaticanmedia.va/en/9968-01GiroJeep148136-148592.html?page=7"­> foto z audiencie</a>
Отправлено в 06.06.24 21:58.
Od fotografie 148461_05062024 sme tam my. Ten link mi to nezobrazilo, ako som chcel. Treba skopírovať text medzi úvodzovkami a dať to do prehliadača.
Отправлено в 06.06.24 22:06 в ответ на Jozef Uhliarik.

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Fotky z prvého sv. prijímania si rodičia môžu vyzdvihnúť v sakristií po sv. omšiach od zajtra do budúcej nedele. 

 

na DNI rodiny sa našiel kľúč. Je na fare a čaká na svojho majiteľa. 

 

info k birmovke

 

FARNIK 29

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.