Дневники

« Назад

Rozlúčka s p. kaplánom Mgr. Marekom Jamrichom

Pán kaplán Marek Jamrich prišiel do našej farnosti  pred troma rokmi z farnosti Dolný Kubín. Privítali sme ho vtedy v dome smútku a nádeje, nakoľko náš kostol bol vtedy v rekonštrukcii. Ihneď si získal srdcia nie len mladých, ale aj starších farníkov najmä tým že počas celého obdobia sa venoval zdokonaľovaniu nášho spevu pri náboženských obradoch a samozrejme jeho ďalšej láske hre na orgán.Nikdy nezabudneme na jeho príjemný úsmev, ktorým nás denne vítal pri príchode do spovednice, či pri odchode z nej a pred každou sv. omšou i po nej. Počas jeho pobytu v našej farnosti sa aj vďaka nemu podarilo zakúpiť aj nový orgán do kostola na zvuk ktorého i pod jeho vedením sa veľmi tešíme. Na ďalšom pôsobisku mu vyprosujeme veľa a veľa Božích milosti a požehnania

 

 

Комментарии

Výveska

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK (staršie čísla)

Anketa

Dvere na kostole búchajú.