Дневники

Pri stopách Panny Márie

Pri príležitosti 15. výročia návštevy Jána Pavla II v Lichni a Roku Sedembolestnej Panny Márie zorganizovali veriaci z Novote púť do dvoch najnavštevovanejších pútnických miest v Poľsku do Jasnej Gury a Lichne.
Узнать больше О Pri stopách Panny Márie »

Odišiel „Gazda gazdinej Podhaľa“

V 42 roku kňazstva a vo veku nedožitých 65 rokov roku zomrel v Ludzmierzu kňaz, dekan, pápežský prelát Tadeusz Juchas , ktorý takmer 30 rokov pôsobil ako správca baziliky, ktorého stovky našich veriacich poznali ako veľkého priateľa Novoťanov.
Узнать больше О Odišiel „Gazda gazdinej Podhaľa“ »

Spomienka na vzácneho kňaza

V rodisku pána farára Štefana Šmiheľa v Hruštíne sa uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti jeho nedožitých 100 rokov.
Узнать больше О Spomienka na vzácneho kňaza »

Hasičská nedeľa

Po vlaňajších slávach 80. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Novoti, začali dobrovoľní hasiči každý rok si spomenúť na svojho patróna sv. Floriána hasičskou omšou.
Узнать больше О Hasičská nedeľa »

31. rokov od smrti vdp. Štefana Šmiheľa

V pondelok 28. apríla si pripomíname 31. výročie smrti bývalého novoťského p. farára Štefana Šmiheľa.
Узнать больше О 31. rokov od smrti vdp. Štefana Šmiheľa »

Na „bacovke“ v Ludzmierzi

Novoťskí veriaci už takmer tri desaťročia udržiavajú družbu s pútnickým miestom na Podhale v Poľsku. Tento týždeň prijali pozvanie na vyháňanie a požehnávanie oviec, ktoré jednoducho volajú „bacovka“.
Узнать больше О Na „bacovke“ v Ludzmierzi »

Jubileum na Modlovke

Už dvadsaťpäť rokov organizuje pre svojich farníkov p. Jozef Kovalčík vždy v Kvetnú nedeľu krížovú cestu na 910 m vysoký Modlový vrch nad obcou Novoť.
Узнать больше О Jubileum na Modlovke »

V Novoti bodovali najmä chlapci

V minulom roku sme v našej obci pokrstili 45 detí z ktorých bolo 25 chlapcov a 20 dievčat. Porovnajme aké mená sme dávali našim deťom s najobľúbenejšími menami v rámci Slovenska.
Узнать больше О V Novoti bodovali najmä chlapci »

Loďka doplávala do cieľa na Turíce

V Turičnú nedeľu sa v našej obci konala slávnosť prvého sv. prijímania.
Узнать больше О Loďka doplávala do cieľa na Turíce »

Prvoprijímajúce deti stavali loďku

Štyridsaťosem prvoprijímajúcich detí sa počas pôstneho obdobia pripravovalo na sviatosť prvého sv. prijímania. Každý s nich si stavia loďku, potom ju vybavovali potrebným zariadením a v máji plnia denné úlohy
Узнать больше О Prvoprijímajúce deti stavali loďku »

Prosby budeme vkladať do košíčka

V týždni modlitieb za duchovné povolania veriaci svoje prosby vložia pred sv. omšou do pripraveného košíka a spolu s obetnými darmi budú pred každou sv. omšou prinesené k oltáru.
Узнать больше О Prosby budeme vkladať do košíčka »

Relikvie Don Bosca aj na Orave

Po štyroch rokoch putovania relikvií po Južnej, Strednej a Severnej Amerike, Afrike, Ázií a viacerých krajín Európy navštívi zakladateľ saleziánov Don Bosco Slovensko.
Узнать больше О Relikvie Don Bosca aj na Orave »

Detská pôstna súťaž jednotlivcov

Vo farnosti počas pôstu sa mohol každý žiak zúčastniť na 37 sv. omšiach.
Узнать больше О Detská pôstna súťaž jednotlivcov »

Na "Modlovke" dva krát

Novoťskí veriaci kráčali na Modlov vrch tohto roku až dva krát: na Kvetnú nedeľu a večer na Veľký piatok
Узнать больше О Na "Modlovke" dva krát »

Veľkú pôstnu súťaž vyhrali siedmaci

Vo farnosti vyhodnotili veľkú pôstnu súťaž žiakov a ich tried.
Узнать больше О Veľkú pôstnu súťaž vyhrali siedmaci »

Krížová cesta na Modlov vrch

Novoťkí veriaci na Kvetnú nedeľu môžu s krížom putovať na Modlový vrch, ktorý je nad obcou počas už tradičnej krížovej cesty.
Узнать больше О Krížová cesta na Modlov vrch »

Veľká pôstna súťaž pre žiakov

Zaujímavú pôstnu súťaž pre žiakov pripravil farský úrad. Nesúťažia len jednotlivci, ale celé triedy a ide tímovú súťaž. Povinnosť je zúčastniť  sa na sv. omši. Svoju účasť nahlási pred sv. omšou animátorovi vo vchode kostola a na záver sa všetky sv. omše jednotlivých tried spočítajú a víťazná trieda sa môže tešiť na 3 - dňový pobyt na chate, v poradí druhá a tretia trieda pôjde na...
Узнать больше О Veľká pôstna súťaž pre žiakov »
Показывается результатов: 51 - 67 из 67.
Предметов на странице 25
из 3

Výveska

Sviatosť zmierenia

pred rannou sv. omšou tých, ktorí prídu (aj bez zápisu)

večer spovedáme podľa zápisu

Zápis na sv. spoveď TU

Treba sledovať čas, kedy spovedáme.

nebudú už denné informácie o spovedaní.

 

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 6 a 7. jún 2020

Podešťanská
Mária Kondelová a Milada Zavoďančíková
Podkopec
Mária Fafaláková a Helena Jakubjaková
Jarok a dolné Šoltýstvo
Sára Vlčáková a Jana Straková 
horné Šoltýstvo
Katarína Kovalčíková a Oľga Durčáková
Zimnicová
Monika Buláková a Andrea Javorová
Barutová
Helena Subjaková a Marta Buláková

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery