Farské oznamy

Devätnásta nedeľa v cezročnom období 11. augusta 2019

Devätnásta nedeľa v cezročnom období

11. augusta 2019

 1. Bohoslužby počas prázdnin:
   Sv. omše v nedeľu: Papradno 7.40 a Brvnište 9.00 h. 
   Sv. omše v týždni – podľa možnosti (vyhlásené v nedeľu).
   V prípade pohrebu spojeného s omšou sa ruší iná omša.
 2. Úmysly sv. omší sa budú na mesiac september a október zapisovať od nedele po sv. omšiach. Tí, ktorí máte už nahlásený úmysel, príďte si dátum potvrdiť.
 3. Vo štvrtok je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, je to cirkevne prikázaný sviatok a viaže nás povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omše budú v Brvništi o 17.00 h. a v Papradne o 18.30 h.
 4. Vo štvrtok pri sv. omši o 18.30 h. sa bude vysluhovať sviatosť krstu.
 5. Na budúci víkend (17.-18.8.2019) sa bude konať v Domaniži púť k Nanebovzatej Panne Márii.
 6. Sviatosť manželstva chcú prijať v Dunajskej Lužnej: Martin Fojtík, syn rodičov Ľubomíra a Jany rod. Macúchovej, bývajúci v Papradne a Mária Vozárová, dcéra rodičov Jozefa a Martiny rod. Cingelovej, bývajúca v Dunajskej Lužnej.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, ktorá zabraňuje sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.

 1. Pán Boh zaplať za upratovanie kostola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 11. do 18. augusta 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

11.8.2019

Osemnásta nedeľa

v cezročnom období

  7.40

  9.00 Brv

Za veriacich

Za zdravie a Božiu pomoc pre Miloša a Janku

Pondelok

 

 18.30

+ Ľudovít, Marián, Jaroslav, Helena, Matilda

Utorok

 

  

 

Streda

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

  6.10

Na úmysel ordinára

Štvrtok

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok

 

  17.00 Brv

  18.30

+ Mária, František, Žofia, Ján, Ján

Za veriacich

Piatok

Sv. Štefana Uhorského, apoštolského kráľa

  18.30

 

Sobota

                          

  7.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubomíra

Nedeľa
18. 8.

Devätnásta nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00  Brv

Za zdravie pre rodinu

Za veriacich

 V prípade pohrebu so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

0
0