Farské oznamy

PÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 14. júl 2024

PÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

14. júl 2024

  1. Slávime Pätnástu nedeľu v Období cez rok.
  2. V pondelok, 15.7. bude v Brvništi pohreb so svätou omšou v Dome smútku o 13.00 h.
  3. Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu, 21.7. pri svätej omši  o 7.30 h. Rodičia môžu nahlásiť svoje dieťa na krst v pondelok po svätej omši, alebo počas týždňa telefonicky.
  4. Od utorka do soboty z dôvodu čerpania dovolenky sväté omše nebudú. V prípade pohrebu, alebo zaopatrovania ma kontaktujte na mojom tel. čísle: 0911 912 332.
  5. Zbierka na potreby farnosti a opravu kostola v Brvništi z minulej nedele bola v Papradne 782,20 € a v Brvništi 536,60 €.                                                      Z pohrebov darovali na potreby farnosti: p. Márie Hlinčíkovej 300 €  a p. kostolníka Viliama Hrebičíka 800 €. Pán Boh zaplať!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 14. do 21. júla 2024

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

14.7.2024

Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

+ Ján, Karolína a Ján a za veriacich

Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala

Pondelok

15.7.2024

 

13.00 Brv.

+ František, (pohrebná)

Utorok

16.7.2024

     

Streda

17.7.2024

     

Štvrtok

18.7.2024

     

Piatok

19.7.2024

     

Sobota

20.7.2024

     

Nedeľa

21.7.2024

Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

+ Viktor, (1. výr.) a za veriacich

+ Viktória, (10. výr.)

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

 

 

 

0
0