Farské oznamy

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, 15.9.2019

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

15. septembra 2019

1.     Dnes máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Popoludní o 13.30 h. bude sv. omša pri kaplnke Pod Suchou. (pri hlavnej ceste, smer na Podjavorník)

2.     Prihlásení na Pochod za život do Bratislavy budú odchádzať autobusom v nedeľu od farského kostola. Čas sa ešte upresní!

3.     22.9.2019 Národný pochod za život v Bratislave.

            29.9.2019 Slávnostná sv. omša „Poďakovanie za úrodu.“ (Papradno 10.30 h., Brvnište 9.00 h.)

          4. Z pohrebu p. Bernarda Štrbáka darovali na kostol a potreby farnosti 170 €.

       5. V sobotu bude sobášny obrad o 14.00 h.

       6. Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu. Krstná náuka bude v stredu po večernej sv. omši na fare.

          7. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jakub Jánošík, syn rodičov Vladimíra a nebohej Márie r. Mičiníkovej, bývajúci v Považskej Bystrici a Zuzana Drgoňová, dcéra rodičov Jaroslava a Zuzany r. Kompaníkovej, bývajúca v Považskej Bystrici. (sob. 21.9.2019 v Papradne)

Mário Hroško, syn rodičov Milana a Ľuby r. Žilovcovej, bývajúci v Papradne a Zuzana Djasníková, dcéra rodičov Štefana a Zuzany r. Jágrikovej, bývajúca v Papradne. (sob. 28.9.2019 v Papradne)

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, ktorá zabraňuje sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.

       8. Jesenná zbierka na kňazský seminár je dnes po sv. omšiach.

       9. Pán Boh zaplať za upratovanie a výzdobu kostolov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 15. septembra do 22. septembra 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

15.9.2019

Sedembolestná Panna Mária,

patrónka Slovenska

  9.00 Brv.

  10.30

  13.30 kaplnka

+ Pavel, Ján, Vilma

+ António, Carmela, Jozef a za zdravie a Božiu pomoc pre Antona a Oľgu

Za veriacich

Pondelok

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

 18.30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Mirka

Utorok

Sv. Róberta Bellarmína, biskupa            a učiteľa Cirkvi

 18.30 Brv.

 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Streda

 

  18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jarmilu

Štvrtok

 

 

  6.10

 

+ František, Šimon, Jozef a Vincencia

Piatok

      Sv. Kórejských mučeníkov

  18.30

+ Ondrej, Božena a rodina

Sobota

  Sv. Matúša, apoštola a    evanjelistu                

  7.30

+ Jakub a Paulína

Nedeľa
22. 9.2019

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

 7.40

 9.00 Brv.

 10.30 

Za Pochod za život

Poďakovanie za 90. rokov života pre Tomáša a + Elena (5. výr.)

Za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

 

 

0
0