Farské oznamy

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 4. jún 2023

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

4. jún 2023

  1. Slávime Nedeľu Najsvätejšej Trojice. Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci jún.  Po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia a koná sa zbierka na potreby farnosti a opravu fary.
  2. Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO A KRV – BOŽIE TELO. Svätá omša v Brvništi bude ráno o 7.00 h. a v Papradne o 18.00 h. v amfiteátri pri Obecnom úrade. Po svätej omši bude procesia k oltárikom. Prosím, aby si oltáriky pripravili: 1. veriaci z Brvnišťa, 2. Obecný úrad Papradno, 3. DHZ Papradno, 4. Ružencové bratstvo. Deti nech si prinesú kvety do procesie.
  3. Blížia sa hody v Brvništi. Deviatnik k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu sa budeme modlievať v kostole v Brvništi od stredy, 7.6. o 18.00 h.
  4. V piatok, 9.6. si pripomíname výročie posviacky filiálneho kostola v Brvništi. Svätá omša v Brvništi bude o 7.00 h.
  5. V piatok, 9.6. prosím DHZ Brvnište o pokosenie okolia kostola v Brvništi a v sobotu, 10.6. bude brigáda pri kostole v Brvništi o 9.00 h.
  6. V sobotu, 10.6.2023 bude náš dp. diakon Michal Rudinec vysvätený za kňaza. Vysviacka sa uskutoční v kostole v Žiline na Vlčincoch o 10.00 h. Dp. diakon všetkých srdečne pozýva.
  7. Úprimné Pán Boh zaplať: spoločnostiam ELPAH s.r.o. a p. Mikulášovi Hromadíkovi za realizáciu elektrifikácie, osvetlenia a odvetrania spovedelnice – sponzorsky,  VINK stav s.r.o. a p. Vincentovi Kňažkovi za položenie asfaltu pri vstupoch do areálu kostola – sponzorsky, kamenárstvu LAVADO s.r.o. za pamätnú tabuľu vsdp. Jánovi Gašíncovi – sponzorsky, Obecnému úradu v Papradne za pohostenie na Kolibe pre rodinu a rodákov                p. dekana J. Gašínca – sponzorsky, všetkým ochotným farníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu pri príprave spomienkovej slávnosti na vsdp. dekana Jána Gašínca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 4. do 11. júna 2023

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

4.6.2023

Najsvätejšej Trojice

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef a za veriacich

Poďakovanie Pánu Bohu za 90. rokov života Anny

+ František a rodina

Pondelok

5.6.2023

     

Utorok

6.6.2023

Sv. Norberta, biskupa

18.30

Za + členov  r. Minjarikovej a Jurčíkovej

Streda

7.6.2023

 

18.30 Brv.

+ Ján, Ján a Ján

Štvrtok

8.6.2023

NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO A KRV – BOŽIE TELO

7.00 Brv.

18.00

amfiteáter

Za veriacich

Za zdravie pre Patrika a za + Helenu

Piatok

9.6.2023

VÝROČIE POSVIACKY FILIÁLNEHO KOSTOLA V BRVNIŠTI

7.00 Brv.

18.30

Za dobrodincov kostola

+ Ľudmila, (20. výr.), Pavol a Eva

Sobota

10.6.2023

 

6.30

+ Stanislav, (1. výr.)

Nedeľa

11.6.2023

Desiata nedeľa v Cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef, Mária a Peter

Za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava

+ Štefan, Ľudmila, Miroslav a za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0