Farské oznamy

Devätnásta nedeľa – 12. augusta 2018

  1. V stredu je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie.
    Je to prikázaný sviatok.
    Sv. omše:
    ♦Ÿ Brvnište – v utorok (v predvečer sviatku) o 18:30 ;
    ♦Ÿ Papradno – v stredu o 18:30 h. 

  2. V sobotu bude sv. omša o 7:30 h.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
12. 8.

Devätnásta nedeľa
v C
ezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

(† Alžbeta Bednárová) *

(† Rozália a Jakub, syn Ladislav) *

Pondelok

 

––

 

Utorok

Sv. Maximiliána M. Kolbeho, kňaza a mučeníka   Spomienka

––

 

Nanebovzatie Panny Márie
Slávnosť
[Prikázaný sviatok]

18:30 Brv

/

Streda

15. 8.

18:30

/

Štvrtok

Sv. Štefana Uhorského

––

 

Piatok

 

––

 

Sobota

Sv. Heleny

  7:30

† Rudolf Krupa (1. výr.)

Nedeľa
19. 8.

Dvadsiata nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

(† Juraj Palko) *

/

~ V prípade pohrebu s omšou sa ranná alebo večerná omša ruší.

*  Prednosť má prípadná pohrebná omša.

 

0
0